Вы здесь

Стан виявлення і принципи диспансеризації хворих на ідіопатичний фіброзуючий альвеоліт

Автор: 
Поліщук Валентина Василівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U000146
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ
ВСТУП
РОЗДІЛ
СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ ІДІОПАТИЧНОГО ФІБРОЗУЮЧОГО АЛЬВЕОЛІТУ І ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ РОЗВИТКУ МЕТОДІВ ДИСПАНСЕРИЗАЦІЇ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) .
1.1.Епідеміологія ІФА.1.2. Сучасні погляди на етіологію і патогенез ІФА1.3. Патоморфологічна характеристика ІФА .1.4. Основні методи діагностики ІФА .1.5. Лікування ІФА 1.6. Вивчення якості життя при дисемінованих захворюваннях легень.1.7. Коротке узагальнення огляду літератури та обґрунтування необхідності розробки схеми диспансерного нагляду за хворими на ІФА . .
РОЗДІЛ
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
2.1. Загальні відомості щодо обстежених хворих.2.2. Методи досліджень
РОЗДІЛ
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ЯКОСТІ ВИЯВЛЕННЯ І ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ІДІОПАТИЧНИЙ ФІБРОЗУЮЧИЙ АЛЬВЕОЛІТ .
3.1. Загальна характеристика хворих і якість обстеження 3.2. Якість лікування3.3. Аналіз смертності хворих .3.4. Коротке узагальнення результатів досліджень .
РОЗДІЛ
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ У ХВОРИХ НА ІДІОПАТИЧНИЙ ФІБРОЗУЮЧИЙ АЛЬВЕОЛІТ
4.1.Обгрунтування застосування опитувальника MOS SF- у хворих на ІФА
4.2. Порівняння якості життя хворих на ІФА та здорових жителів України.
4.3. Порівняння показників якості життя до та через місяці після лікування
4.4. Порівняння показників якості життя до та через місяців після лікування
4.5. Порівняння показників якості життя до та через місяців після лікування
РОЗДІЛ
КРИТЕРІЇ ДИСПАНСЕРНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ ХВОРИХ НА ІДІОПАТИЧНИЙ ФІБРОЗУЮЧИЙ АЛЬВЕОЛІТ
5.1. Обгрунтування застосування показників кількісної оцінки задишки і якості життя в процесі диспансерного спостереження хворих на ІФА
5.2. Результати вимірювання ступеня задишки і оцінки якості життя у хворих на ІФА в залежності від стадії захворювання.
5.3. Кореляційна залежність між показниками кількісної оцінки задишки, якості життя і параметрами функції зовнішнього дихання та газового складу крові
5.4. Узагальнення результатів дослідження.
РОЗДІЛ
СХЕМА ДИСПАНСЕРНОГО НАГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ НА ІДІОПАТИЧНИЙ ФІБРОЗУЮЧИЙ АЛЬВЕОЛІТ І РЕЗУЛЬТАТИ ЇЇ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
6.1. Схема диспансерного спостереження з використанням електронної бази даних
6.2. Результати практичного застосування схеми диспансерного спостереження хворих на ІФА
АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ .ВИСНОВКИ .ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇСПИСОК