Вы здесь

Дослідження ролі гастрину в процесах секреції та всмоктування води та електролітів в товстій кишці.

Автор: 
Червінська Тетяна Миколаївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U000258
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ.
ВСТУП.
РОЗДІЛ
ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
1. Структурно-функціональна організація епітелію товстої кишки.
1. Механізми всмоктування води та електролітів через епітелій товстої кишки
1.2. Механізми всмоктування води через епітелій товстої кишки.
1.2. Шляхи транспорту електролітів через епітелій товстої кишки.
1.2.2. Механізм електронейтрального всмоктування електролітів.
1.2.2. Електрогенне всмоктування Na+.
1. Загальні механізми секреції електролітів.
1. Синтез та механізми секреції гастрину.
1.4.1.Механізми біосинтезу гастрину.
1.4.2.Механізми секреції гастрину
1. Рецептори до гастрину та їх поширення в шлунково-кишковому тракті і товстій кишці.
1. Трофічна дія гастрину на слизову оболонку шлунково-кишкового тракту
1. Участь гастрину в механізмах транспорту води та електролітів через епітелій товстої кишки.
РОЗДІЛ
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
2. Об'єкт дослідження.
2. Дослідження транспорту води та електролітів в товстій кишці методом перфузії ізольованої ділянки кишки у щурів.
2. Схеми експериментів.
2. Визначення сумарних потоків води та іонів (Na+, K+, Cl-)
2. Визначення концентрації гастрину в плазмі крові
2. Статистична обробка отриманих результатів
РОЗДІЛ
ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ ГАСТРИНУ В МЕХАНІЗМАХ ТРАНСПОРТУ ВОДИ ТА ЕЛЕКТРОЛІТІВ ЧЕРЕЗ ЕПІТЕЛІЙ ТОВСТОЇ КИШКИ.
3. Дослідження транспорту води та електролітів через епітелій товстої кишки щурів за умов перфузії ізоосмолярним розчином
3. Дослідження впливу гастрину на процеси транспорту води та електролітів через епітелій товстої кишки
3. Дослідження впливу неселективного блокатора ССК/гастринових рецепторів проглуміду на транспорт води та електролітів через епітелій товстої кишки щурів.
РОЗДІЛ
ДОСДІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ГІПЕРГАСТРИНЕМІЇ НА ТРАНСПОРТНУ ФУНКЦІЮ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ТОВСТОЇ КИШКИ
4. Дослідження впливу омепразолу на транспорт води та електролітів через епітелій товстої кишки щурів
4. Дослідження впливу -добового введення омепразолу на функціональний стан транспортної системи слизової оболонки товстої кишки щурів
4. Дослідження впливу -добового введення омепразолу на функціональний стан слизової оболонки товстої кишки щурів.
4. Вплив -добового введення омепразолу на функціональний стан слизової оболонки товстої кишки щурів.
4. Вплив -добового введення омепразолу на функціональний стан слизової оболонки товстої кишки щурів
4. Вплив -добового введення омепразолу на функціональний стан слизової оболонки товстої кишки щурів.
РОЗДІЛ
МЕТОДИ ПРОФІЛАКТИКИ ПОРУШЕНЬ ТРАНСПОРТНОЇ ФУНКЦІЇ ЕПІТЕЛІЮ ТОВСТОЇ КИШКИ, ВИКЛИКАНИХ ДОВГОТРИВАЛОЮ ОМЕПРАЗОЛ-ВИКЛИКАНОЮ ГІПЕРГАСТРИНЕМІЄЮ.
5. Дослідження транспорту води та електролітів через епітелій товстої кишки щурів за умов одночасного введення омепразолу та блокатора ССК/гастринових рецепторів проглуміду.
5. Дослідження транспорту води та електролітів через епітелій товстої кишки за умов тривалого введення проглуміду.
5. Дослідження транспорту води та електролітів через епітелій товстої кишки на фоні одночасного введення піоглітазону та омепразолу протягом діб
5. Дослідження дії довготривалої активації ядерних рецепторів активуючих проліферацію пероксисом типу гамма на транспортну функцію епітелію товстої кишки
РОЗДІЛ
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІН ЧУТЛИВОСТІ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ ЕПІТЕЛІЮ ТОВСТОЇ КИШКИ ДО ДІЇ ЕКЗОГЕННОГО ГАСТРИНУ НА ФОНІ ГІПЕРГАСТРИНЕМІЇ РІЗНОЇ ТРИВАЛОСТІ.
6. Дослідження змін чутливості транспортної системи води епітелію товстої кишки до дії екзогенного гастрину на фоні гіпергастринемії різної тривалості
6. Дослідження змін чутливості Na+-транспортуючої системи епітелію товстої кишки до дії екзогенного гастрину на фоні гіпергастринемії різної тривалості
6. Дослідження змін чутливості К+-транспортуючої системи епітелію товстої кишки до дії екзогенного гастрину на фоні гіпергастринемії різної тривалості
6. Дослідження змін чутливості Clтранспортуючої системи епітелію товстої кишки до дії екзогенного гастрину на фоні гіпергастринемії різної тривалості
РОЗДІЛ
АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ВИСНОВКИ.
СПИСОК