Вы здесь

Самоконтроль у фізичному вихованні як засіб підвищення мотивації до професійно-прикладної фізичної підготовки студентів - судноводіїв

Автор: 
Подлесний Олександр Іванович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U000457
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬВСТУП
РОЗДІЛ 1.ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ В УПРАВЛІННІ ФІЗИЧНИМ ВИХОВАННЯМ СТУДЕНТІВ .
1.1.Потребово-мотиваційний підхід до керування фізичним вихованням студентів.
1.2.Професійно-прикладна фізична підготовка студентів і проблеми її реалізації у ВУЗі.
1.3.Умови професійної діяльності плавскладу на водному транспорті
1.4.Мотивація й самоконтроль як складові ППФП.Висновки до
розділу 1.
РОЗДІЛ 2.МЕТОДИ І ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ.2.1.Методи досліджень 2.1.1.Аналіз і узагальнення літературних джерел2.1.2.Соціологічні методи (анкетування)2.1.3.Антропометричні виміри 2.1.4.Фізіологічні методи .2.1.5.Психофізіологічні методи .2.1.6.Рухові тести .2.1.7.Педагогічний експеримент 2.2.Організація досліджень .
РОЗДІЛ 3. ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТОВАНІСТЬ І ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ СТУДЕНТІВ-СУДНОВОДІЇВ.
3.1.Професіограма судноводіїв 3.1.1.Теоретичне обґрунтування професійно-значущих фізичних і психологічних якостей судноводіїв .
3.1.2.Взаємозв'язок психофізичних і психофізіологічних якостей судноводіїв-професіоналів .
3.1.3.Взаємозв'язок показників фізичного стану судноводіїв до та після вахти
3.2.Мотивація і схильність до професійної діяльності студентів-судноводіїв.
3.2.1.Мотивація до вибору професії і професійна орієнтованість студентів
3.2.2.Психофізіологічні особливості студентів-судноводіїв.3.2.3.Здібність до відтворення параметрів координації рухів як складова професійно-прикладної фізичної підготовки судноводія
3.2.4.Схильність до професійної діяльності студентів- судноводіїв
3.2.5.Професійна орієнтованість і професійно-прикладна фізична підготовленість студентів.
3.3.Спеціальна фізична підготовленість студентів- судноводіїв
3.3.1.Взаємозв'язок фізичної підготовленості і психофізіологічних показників студентів
3.3.2.Взаємозв'язок показників фізичного здоров'я і спеціальної фізичної підготовленості студентів .
3.4. Структура фізичного стану студентів-судноводіїв.Висновки до
розділу 3.
РОЗДІЛ 4. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ УМОВИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ-СУДНОВОДІЇВ ТА ПЕРЕВІРКА ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ
4.1.Обґрунтування вибору організаційно-методичних умов фізичного виховання студентів
4.2.Результати порівняльного педагогічного експерименту .Висновки до
розділу 4.
РОЗДІЛ 5.АНАЛІЗ ТА ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
ВИСНОВКИ.ДОДАТКИСПИСОК