Вы здесь

Аніонні купрум(I) галогенідні пі-комплекси з 2-бутин-1,4-діолом: синтез і кристалічна будова.

Автор: 
Сливка Юрій Іванович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U000469
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ
ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
1.1. Структурний дизайн купрум(I) галогенідних ?-комплексів з заміщеними похідними ацетилену
1.1.1. Способи координації C?C зв'язку алкіну атомом Cu(I) у галогенвмісних ?-комплексах
1.1.2. Основні типи алкінів, які зустрічаються у купрум(I) ?­комплексах з дизаміщеними похідними ацетилену
1.1.3. Типи координаційних вузлів у купрум(I) ?-комплексах з дизаміщеними похідними ацетилену
1.2. Опис основних структурних типів купрум(I) галогенідних ?­комплексів з дизаміщеними похідними ацетилену
1.2.1. Кристалічна будова ?-комплексу ?CuCl(NH)(,,,-тетраметилтіоциклогептин)?
1.2.2. Кристалічна будова ?-комплексу ?CuCl((CH)NH)(,,,-тетра-метилтіоциклогептин)?
1.2.3. Кристалічна будова ?-комплексу ?CuCl(P(CH))(,,,-тетра-метилтіоциклогептин)?
1.2.4. Кристалічна будова ?-комплексу ?CuCl(,,,,,-гексаметилсилоциклогептин)?
1.2.5. Кристалічна будова ?-комплексу ?CuBr(,,,-тетраметилтіо-циклогептин)?
1.2.6. Кристалічна будова ?-комплексу ?CuCl(,,,-тетраметилтіоциклогептин-,-діоксид)?
1.2.7. Кристалічна будова ?-комплексу ?CuCl(-бутин-,-діол)?
1.2.8. Кристалічна будова аніонного ?-комплексу K?CuCl(-бутин-,-діол)?
1.3. Висновки з огляду літератури
РОЗДІЛ
МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА
2.1. Синтез ?-комплексів
2.1.1.Синтез кристалів ?-комплексу Na[CuCl(HOCHC?CCHOH)??HO
2.1.2. Синтез кристалів ?-комплексу K[CuCl(HOCHC?CCHOH)?
2.1.3. Синтез кристалів ?-комплексу NH[CuCl(HOCHC?CCHOH)?
2.1.4. Синтез кристалічних модифікацій А і Б ?-комплексу складу Rb[CuCl(HOCHC?CCHOH)]
2.1.5.Синтез кристалів ?-комплексу Cs[CuCl(HOCHC?CCHOH)]·HO
2.1.6. Синтез кристалів ?-комплексу imH[CuCl(HOCHC?CCHOH)]
2.1.7. Синтез кристалів ?-комплексу bimH[CuCl(HOCHC?CCHOH)]
2.1.8.Синтез кристалів ?-комплексу ­ampH[CuCl(HOCHC?CCHOH)]
2.1.9.Синтез кристалів ?-комплексу ­ampH[CuCl(HOCHC?CCHOH)]
2.1 Синтез кристалів ?-комплексу pipH[CuCl(HOCHC?CCHOH)]?HO
2.1 Синтез кристалів комплексу (-ampH)[CuCl]
2.1 Синтез кристалів ?-комплексу Ca[CuCl(HOCHC?CCHOH)]?HO
2.1 Синтез кристалів ?-комплексу K1.(NH)0.[CuCl(HOCHC?CCHOH)?
2.1 Синтез кристалів ?-комплексу ?CuCl(HOCHC?CCHOH)? (модиф. Б)
2.2. Методика рентгеноструктурного дослідження монокристалів
2.2.1. Перший етап рентгеноструктурного аналізу
2.2.2. Другий етап рентгеноструктурного аналізу
2.2.3. Рентгенофазове дослідження
РОЗДІЛ
РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТУ
3.1. Опис кристалічних структур аніонних ?-комплексів з -бутин-,-діолом
3.1.1. Структура ?-комплексу K[CuCl(HOCHC?CCHOH)?
3.1.2. Структура ?-комплексу NH[CuCl(HOCHC?CCHOH)?
3.1.3.Структура ?-комплексу K1.(NH)0.[CuCl(HOCHC?CCHOH)?
3.1.4. Структура ?-комплексу Rb[CuCl(HOCHC?CCHOH)? (мод. А).
3.1.5. Структура ?-комплексу Rb[CuCl(HOCHC?CCHOH)? (мод. Б).
3.1.6. Структура ?-комплексу Cs[CuCl(HOCHC?CCHOH)??HO
3.1.7. Структура ?-комплексу imH[CuCl(HOCHC?CCHOH)?
3.1.8. Структура ?-комплексу bimH[CuCl(HOCHC?CCHOH)?
3.1 Структура ?-комплексу -ampH[CuCl(HOCHC?CCHOH)?
3.1Структура ?-комплексу pip(H)[CuCl(HOCHC?CCHOH)??HO
3.1 Структура ?-комплексу Na[CuCl(HOCHC?CCHOH)??HO
3.1 Структура ?-комплексу Ca[CuCl(HOCHC?CCHOH)??HO
3.2. Опис кристалічної структури молекулярного ?-комплексу [CuCl(HOCHC?CCHOH)? (модиф. Б)
РОЗДІЛ
ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
4.1. Аналіз організації структури аніонних купрум(I) хлоридних ?-комплексів з -бутин-,-діолом
4.1.1. Вплив природи сферичного катіона на архітектуру аніонних купрум(I) хлоридних ?-комплексів з -бутин-,-діолом
4.1.2. .Роль водневих зв'язків у катіон-аніонній взаємодії
4.1.3. Роль тектонів [CuCl(HOCHC?CCHOH)?? у кристалічній інже-нерії купрум(I) галогенідних ?-комплексів з -бутин-,-діолом
4.2. Тригональне оточення атома Cu(I) та можливості його реалізації
ВИСНОВКИ
ДОДАДКИ
СПИСОК