Вы здесь

Розроблення основ технології одержання сорбційно здатних гранульних кополімерів полівінілпіролідону.

Автор: 
Дудок Галина Дмитрівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U000695
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Стор.ВСТУП
РОЗДІЛ 1.Досягнення та перспективи розвитку досліджень в області створення і застосування полімерних матеріалів медичного призначення
1.1.Основні напрямки застосування полімерів в біомедичній практиці
1.1.1.Полімери направленої біологічної дії1.1.2.Системи з контрольованим вивільненням лікарських речовин1.1.3.Полімерні пролонгатори ліків1.1.4.Лікарські форми нового покоління1.1.5.Гідрогелі як системи контрольованого вивільнення ліків1.1.6.Гідрогелі на основі полівінілпіролідону1.2.Особливості одержання гідрогелів на основі полівінілпіролідону
1.2.1.Напрямки та закономірності синтезу кополімерів ПВП1.2.2.Основні методи одержання кополімерів ПВП
РОЗДІЛ 2.Об'єкти і методи досліджень2.1.Вихідні речовини, матеріали, їхня характеристика та методи очистки
2.2.Методики експериментів2.2.1.Методика проведення суспензійної (ко)полімеризації гідроксіетилметакрилату.
2.2.2.Методика приготування мінеральних тонкодисперсних колоїдів магнію гідроксиду та барію сульфату
2.2.Методика дослідження кінетики полімеризації і розрахунок кінетичних параметрів полімеризації
2.2.4.Методика визначення ПВП, що не вступив у реакцію прищеплення
2.2.5.Методика визначення кінетики дифузії ГМА з органічної фази у водну
2.2.6.Методика дослідження дифузії ПВП з органічної фази у водну
2.2.7.Методика ІЧ спектроскопічних досліджень2.2.8.Методика визначення середнього діаметра та показника полідисперсності полімерних частинок
2.2.9.Методика фракціонування (ситовий аналіз)2.2Методика розрахунку показника розчинності2.2Методика дериватографічних досліджень2.2Методика визначення параметрів К і ? з рівняння Марка-Куна-Хаувінка
2.2Методики кількісного визначення ліків2.2Методика кількісного визначення натрію диклофенаку та карбамазину
2.2Методика кількісного визначення гентаміцину сульфат2.2Методика кількісного визначення метиленового синього2.2Методика визначення стійкості до дії агресивних середовищ2.2Методика квантово-механічних розрахунків2.2Методика математичної обробки результатів дослідження
РОЗДІЛ 3.Закономірності синтезу гранильних кополімерів ПВП з (мет)акриловими естерами суспензійною полімеризацією
3.1.Дослідження закономірностей гранульної полімеризації гідроксіетилметакрилату в присутності ПВП і вибір ефективних ініціювальних та стабілізуючих систем
3.1.1.Дослідження кінетичних закономірностей гранульної полімеризації композицій ГЕМА:ПВП у присутності пероксидних ініціаторів
3.1.2.Дослідження кінетичних закономірностей гранульної полімеризації ГЕМА, ініційованої комплексом ПВП-йон металу змінного ступеня окиснення
3.2.Дослідження закономірностей синтезу кополімерів ПВП з гліцидилметакрилатом
3.2.1.Фізико-хімічні основи вибору розчинника для дисперсної фази
3.2.2.Дослідження кінетики суспензійної полімеризації композицій на основі ГМА-ПВП
3.3.Хімізм реакції одержання та дослідження структури синтезованих кополімерів
РОЗДІЛ 4.Основи технології одержання гранульних кополімерів полівінілпіролідону
4.1.Вплив умов суспензійної полімеризації на гранулометричний склад (ко)полімерів
4.1.1.Вплив стабілізатора та інтенсивності перемішування на форму і розмір полімерних частинок
4.1.1.1.(Ко)полімери ГЕМА з ПВП4.1.1.2.(Ко)полімери ГМА з ПВП4.1.2.Вплив параметра розчинності композицій на розмір та полідисперсність полімерних частинок, отриманих суспензійною полімеризацією
4.1.3.Вплив ініціатора на форму та гранулометричне розподілення полімерних частинок
4.1.4.Вплив ПВП на форму і розмір полімерних частинок4.1.5.Вплив зшивального агента на дисперсні характеристики частинок
4.1.6.Вплив природи та концентрації каталізаторів на гранулометричний склад частинок
4.2.Розроблення технологічної схеми одержання гранульних кополімерів ГЕМА-ПВП
РОЗДІЛ 5.Дослідження властивостей кополімерів5.1.Дослідження сорбційно-десорбційних властивостей синтезованих кополімерів
5.2.Собційно-десорбційні властивості кополімерів ГЕМА-ПВП5.2.1.Сорбція полімерними частинками метиленового синього5.2.2.Дослідження сорбційно-десорбційних властивостей кополімерів по відношенню до натрію диклофенаку
5.2.3.Сорбційно-десорбційні властивості кополімерів щодо карбамазину
5.2.4.Дослідження сорбції і вивільнення гентаміцину сульфату5.3.Собційно-десорбційні властивості кополімеру ГМА-ПВП5.4.Дослідження хімічної стійкості отриманих (ко)полімерів та рекомендації щодо їхнього практичного застосуванняВИСНОВКИСПИСОК