Вы здесь

Магнітолазеротерапія у медичній реабілітації дітей з рецидивним бронхітом на санаторно-курортному етапі.

Автор: 
Криворучко Сергій Григорович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U000785
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . ВСТУП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
РОЗДІЛ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.1.Сучасні уявлення про медичну реабілітацію дітей, хворих на рецидивний бронхіт, на санаторно-курортному етапі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.Магнітолазерна терапія як немедикаментозний засіб лікування дітей з бронхо-легеневою патологією . . . . . . . .
1.3.Обґрунтування діагностичних методів обстеження дітей, хворих на рецидивний бронхіт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
РОЗДІЛ МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ . . . . . . . . . . 2.1.Клінічна характеристика обстежених дітей. . . . . . . . . . . .2.2.Програми медичної реабілітації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.3.Загальна характеристика використаних методів дослідження . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.Спеціальні інстументально-лабораторні діагностичні методи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5.Використання МЛТ як засобу пунктурної регулюючої терапії і для впливу на рефлексогенні зони . . . . . . . . . . . .
2.6.Кількісна оцінка ефективності програм медичної реабілітації на санаторно-курортному етапі . . . . . . . . . . .
2.7.Математична обробка одержаних результатів . . . . . . . . .
РОЗДІЛ ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАНИХ ПРОГРАМ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА РЕЦИДИВНИЙ БРОНХІТ, НА САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ ЕТАПІ . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.Клінічні особливості становлення саногенезу у хворих дітей при використанні реабілітаційних програм . . . . . . .
3.2.Функція зовнішнього дихання у хворих дітей при використанні реабілітаційних програм . . . . . . . . . . . . . .
3.3.Коригування вегетативного гомеостазу у хворих дітей на санаторно-курортному етапі при використанні застосованих програм медичної реабілітації . . . . . . . . . . .
3.4.Оцінка ефективності реабілітаційних програм у хворих дітей за даними електропунктурної діагностики (за методом Накатані) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5.Оцінка ефективності програм медичної реабілітації хворих дітей за даними показників загальної неспецифічної резистентності організму . . . . . . . . . . . . . .
3.5.1.Оцінка ефективності програм медичної реабілітації хворих дітей за даними показників лейкоцитарних індексів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5.2.Оцінка ефективності реабілітаційних програм у хворих дітей за типом мікрокристалізації слини . . . . . . . . . . . . .
3.5.3.Зв'язок між різними показниками адаптації, визначеними за лейкоцитарними індексами, особливостями мікрокристалізації слини та показниками вегетативного статусу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6.Особливості взаємозв'язку показників стану різних систем у здорових дітей та хворих на рецидивний бронхіт до та після застосованих програм медичної реабілітації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.7.Кількісна оцінка ефективності застосованих програм медичної реабілітації хворих дітей за результатами клініко-лабораторного та інструментального обстеження
РОЗДІЛ АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ВИСНОВКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .СПИСОК