Вы здесь

Вплив екстернальної кислотності на каталітичні властивості Pd-вмісних висококремнеземних цеолітів у реакції гідроізомеризації н-гексану

Автор: 
Бобик Віталій Васильович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U000882
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 1.1. Фізико-хімічні фактори, що визначають каталітичну активність висококремнеземних цеолітів у реакціях кислотно-основного каталізу 1.1.1. Структура висококремнеземних цеолітів 1.1.2. Кислотність цеолітів та методи її визначення 1.1.3. Вплив хімічного складу на кислотність цеолітів 1.1.4. Дифузія та адсорбційні властивості 1.2. Методи визначення та варіювання екстернальної кислотності цеолітів 1.3. Вплив екстернальної кислотності на каталітичні властивості цеолітів Підсумки до
розділу
РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИХІДНИХ РЕЧОВИН ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 2.1. Вибір об'єктів дослідження 2.2. Методики модифікування вихідних речовин
2.3. Методи дослідження 2.3.1. Рентгенофазовий аналіз 2.3.2. Термопрограмована десорбція аміаку 2.3.3. Вакуумтермічна десорбція піридину 2.3.4. Потенціометричне титрування 2.3.5. Ваговий адсорбційний метод 2.3.6. Метод інфрачервоної спектроскопії 2.3.7. Полум'яна фотометрія 2.3.8. Каталітичний метод
РОЗДІЛ 3. ВПЛИВ ЕКСТЕРНАЛЬНОЇ КИСЛОТНОСТІ НА КАТАЛІТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ Pd-ВМІСНИХ СИНТЕТИЧНОГО МОРДЕНІТУ ТА МОРДЕНІТ-КЛИНОПТИЛОЛІТОВИХ ПОРІД ЗАКАРПАТТЯ У РЕАКЦІЇ ГІДРОІЗОМЕРИЗАЦІЇ Н-ГЕКСАНУ 3.1. Розподіл алюмінію в морденітклиноптилолітових основах каталізаторів гідроізомеризації н-гексану 3.1.1. Співвідношення атомів кремнію і алюмінію у каркасі морденіту 3.1.2. Вміст і локалізація позакаркасного алюмінію 3.1.3. Кислотність одержаних зразків 3.2. Визначення екстернальної кислотності деалюмінованих морденітклиноптилолітових порід та синтетичного морденіту 3.2.1. Визначення кількості екстернальних кислотних центрів потенціометричним титруванням 3.2.2. Визначення екстернальної поверхні частково деалюмінованих синтетичного морденіту та морденітклиноптилолітових порід 3.2.3. Дослідження терморозкладу іонів амонію 3.3. Вплив модифікування екстернальної поверхні сорбцією катіонів тетрабутиламонію та гідруюче-дегідруючої компоненти (Pd) на каталітичні властивості морденітвмісних основ каталізаторів 3.3.1. Визначення доступності внутрішьокристалічних каналів 3.3.2. Дезактивація екстернальних кислотних центрів катіонами тетрабутиламонію 3.3.3. Вплив способу нанесення та кількості паладію в каталізаторах 3.4. Вплив підвищення екстернальної кислотності деалюмінованого синтетичного морденіту на каталітичні властивості Підсумки до
розділу
РОЗДІЛ 4. ВПЛИВ ЕКСТЕРНАЛЬНОЇ КИСЛОТНОСТІ НА КАТАЛІТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ Pd-ВМІСНОГО ЦЕОЛІТУ ТИПУ ZSM- У РЕАКЦІЇ ГІДРОІЗОМЕРИЗАЦІЇ Н-ГЕКСАНУ 4.1. Адсорбційні властивості та екстернальна кислотність цеоліту НZSM- 4.2. Вплив модифікування екстернальної поверхні на каталітичні властивості цеоліту типу ZSM- 4.2.1. Вплив умов одержання водневої форми на каталітичні властивості 4.2.2. Дезактивація катіонами тетрабутиламонію екстернальних кислотних центрів 4.3. Вплив вмісту екстернальних кислотних центрів цеоліту ZSM- на його активність та селективність у реакції гідроізомеризації н-гексану Підсумки до
розділу
РОЗДІЛ 5. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗГЛЯД ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ПОРІВНЯННЯ З СУЧАСНИМИ ДОСЛІДЖЕННЯМИ
ВИСНОВКИ
СПИСОК