Вы здесь

Підвищення рівня воєнно-економічної безпеки держави на основі логістичного підходу до матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України.

Автор: 
Онофрійчук Петро Васильович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U001262
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ.ВСТУП.
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВОЄННО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ І ЛОГІСТИЧНОГО ПІДХОДУ ДО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ.
1.1.Взаємозв'язок теоретичних засад матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України та воєнно-економічної безпеки держави
1.2.Еволюція економічних механізмів матеріально-технічного забезпечення військ (сил)
1.3.Передумови вдосконалення матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України на основі логістичного підходу.
Висновки до
розділу
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ОРГАНІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ НА ВОЄННО-ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВИ
2.1.Виявлення та систематизація чинників, що впливають на організацію матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України.
2.2.Факторний аналіз системи матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України та оцінка її впливу на рівень воєнно-економічної безпеки держави
2.3.Логістична модель матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України.
Висновки до
розділу
РОЗДІЛ 3. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ВОЄННО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ НА ОСНОВІ ЛОГІСТИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
3.1.Методичні рекомендації щодо підвищення економічної ефективності логістичної моделі матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил
3.2.Вдосконалення оргструктури МТЗ і вплив логістичної організації матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил на рівень воєнно-економічної безпеки держави
3.3.Особливості організації матеріально-технічного забезпечення миротворчого контингенту Збройних Сил України в операції під проводом НАТО
Висновки до
розділуВИСНОВКИСПИСОК