Вы здесь

Цілі в соціальному розвитку підприємницької організації.

Автор: 
Жеребятнікова Ірина Володимирівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U001332
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

З М І С Т
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ
ДО СОЦІОЛОГІЧНОГО ВИВЧЕННЯ ЦІЛЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ .
1.1. Поняття "ціль" в соціології організацій і управління
1.2. Раціонально-нормативістські теорії цілей організації
1.3. Системний та структурно-функціональний підходи до
вивчення цілей організації
1.4. Цілі організації в контексті біхевіористських
теорій
1.5. Стратегічний і ситуаційний підходи до розгляду
цілей організації .
Висновки до
розділу .
РОЗДІЛ 2. ВИДИ, ФУНКЦІЇ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА
ЦІЛЕЙ В СОЦІАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ .
2.1. Еволюція організаційних цілей та їх соціальна
обумовленість
2.2. Видове різноманіття і функціональне призначення
цілей підприємницької організації
2.3. Соціальний механізм цілепокладання в
підприємницьких організаціях
2.4. Конфлікт цілей в соціальному розвитку
підприємницької організації .
Висновки до
розділу
РОЗДІЛ 3. СОЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАРМОНІЗАЦІЇ
ЦІЛЕЙ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
3.1. Технологізація управління за цілями в
підприємницькій організації
3.2. Напрямки оптимізації цілей підприємницької
організації .
3.3. Соціальний пакет як технологія подолання
конфлікту цілей підприємницької організації .
Висновки до
розділу
ВИСНОВКИ .
СПИСОК