Вы здесь

Індивідуальні норми фізичної підготовленості молодших школярів у процесі фізичного виховання.

Автор: 
Тюх Ірина Анатоліївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U002017
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ВСТУП.
РОЗДІЛ 1. ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ТА ПІДХОДІВ ДО ЇЇ ОЦІНКИ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ .
1.1.Фізична активність та її вплив на морфо-функціональний стан організму молодших школярів
1.2.Вплив стану фізичного здоров'я на фізичну підготовленість школярів
1.3.Норми та нормативи в фізичному вихованні.1.4.Підходи до оцінки фізичної підготовленості в процесі фізичного виховання та спортивного тренування.
Висновки до
розділу 1.
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ.2.1.Методи досліджень.2.1.1.Аналіз і узагальнення даних наукової літератури2.1.2. Антропометричні методи дослідження2.1.3. Фізіологічні методи дослідження2.1.4. Методика оцінки фізичної працездатності (проба Руф'є).2.1.5. Експрес-оцінка рівня фізичного здоров'я школярів2.1.6. Педагогічні методи2.1.7. Математичні методи обробки отриманих результатів.2. Організація досліджень
РОЗДІЛ 3.ФІЗИЧНА ПІДГОТОВЛЕНОСТЬ ТА ЇЇ ЗВ`ЯЗОК З ІНШИМИ КОМПОНЕНТАМИ ФІЗИЧНОГО СТАНУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ.
3.1.Особливості фізичного розвитку школярів - років, що прийняли участь у дослідженнях.
3.2.Стан серцево-судинної та дихальної систем спостережуваного контингенту
3.3.Фізична працездатність спостережуваних школярів 3.4.Фізичне здоров'я школярів - років.3.5.Фізична підготовленість спостережуваного контингенту3.6.Пріоритетні фактори ФС та його компонентів дітей - років з різним РФЗ
3.6.1.Факторна структура фізичного розвитку молодших школярів
3.6.2.Пріоритетність факторів, що визначають структуру функціонального стану організму школярів - років.
3.7.Аналіз взаємозв'язків показників окремих компонентів ФС школярів - років із показниками ФП.
3.7.1.Взаємозв'язки показників ФП із показниками фізичного розвитку та функціонального стану організму спостережуваних школярів.
3.7.2.Характеристика взаємозв'язків фізичного здоров'я з результатами тестування ФП
Висновки до
розділу 3
РОЗДІЛ 4.ОБҐРУНТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ НОРМ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
4.1.Обґрунтування індивідуальних норм ФП молодших школярів.
4.1.1.Обґрунтування індивідуальних норм прояву швидкісних якостей, спритності та гнучкості у молодших школярів
4.1.2.Обґрунтування індивідуальних норм прояву силових якостей у молодших школярів
4.2.Розробка орієнтовних нормативів фізичної підготовленості для дітей - років з різним рівнем фізичного здоров'я.
4.3.Порівняльний аналіз розроблених індивідуально-доступних нормативів із вимогами "Державних тестів і нормативів оцінки фізичної підготовленості населення України" .
4.3.Впровадження розроблених індивідуальних норм фізичної підготовленості у процес фізичного виховання молодших школярів.
Висновки до
розділу 4
РОЗДІЛ 5. АНАЛІЗ ТА ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ. ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ . ВИСНОВКИ ДОДАТКИ .СПИСОК