Вы здесь

Управління зв'язками з громадськістю центрів реабілітації неповносправних.

Автор: 
Стасюк Ольга Михайлівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U002048
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

З М І С Т
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ .ВСТУП .
РОЗДІЛ 1.1.ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ЯК ПОСЛУГИ ТА ЇЇ КОМУНІКАЦІЙНІ КОМПОНЕНТИ.
1.1. Фізична реабілітація як послуга і основний вид діяльності реабілітаційних центрів .
1.2. Сутність і значення комунікації 1.3. Сутність та структура зв'язків із громадськістю, як одного з елементів маркетингових комунікацій
Висновки до
розділу 1.
РОЗДІЛ 2.2. МЕТОДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ .2.1. Методи дослідження2.2. Організація дослідження.
РОЗДІЛ 3.УЧАСТЬ ЦЕНТРІВ РЕАБІЛІТАЦІЇ НЕПОВНОСПРАВНИХ В УПРАВЛІННІ ЗВ'ЯЗКАМИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ.
3.1. Обсяги зв'язків із громадськістю у плануванні та реалізації управлінських функцій
3.2. Напрямки зв'язків із громадськістю реабілітаційних центрів
3. Порівняльний аналіз обсягів і змісту діяльності зі зв'язків з громадськістю реабілітаційних центрів .
Висновки до
розділу 3.
РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЗВ'ЯЗКАМИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ У РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЦЕНТРАХ
4.1. Аспекти зв'язків із громадськістю Міжрегіонального центру соціально-трудової, професійної та медичної реабілітації інвалідів.
4.2. Стан зв'язків із громадськістю
Навчально-реабілітаційного центру для дітей з вадами зору "Левеня".
4.3. Проведення управління зв'язками з громадськістю Навчально-реабілітаційним
центром "Джерело"
4.4. Зміст зв'язків із громадськістю Центру соціального захисту та реабілітації інвалідів "Созарін"
Висновки до
розділу 4.
РОЗДІЛ 5.УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗВ'ЯЗКАМИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ЦЕНТРІВ РЕАБІЛІТАЦІЇ НЕПОВНОСПРАВНИХ
5.1. Наукова інформація про управління зв'язками з громадськістю, яка доповнена в результаті проведених досліджень.
5.2. Наукові положення ефективного управління зв'язками з громадськістю, які підтверджені дисертаційним дослідженням
5.3. Авторський внесок у розробку проблеми, наукові дані отримані вперше
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДОДАТКИ . СПИСОК