Вы здесь

Ідейно-політична діяльність В.Липинського в контексті формування політичної культури сучасного українського суспільства

Автор: 
Самойленко Оксана Полікарпівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U002207
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНА ГЕНЕЗА ПРОБЛЕМ ДЕРЖАВНОСТІ, ПОЛІТИЧНИХ ЕЛІТ, ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ІДЕОЛОГІЇ У СВІТОВІЙ ТА ВІТЧИЗНЯНІЙ ПОЛІТИЧНІЙ НАУЦІ
1.1. Держава та форми державного устрою в контексті
дослідження політичної культури та ідеології
1.2. Громадянське суспільство, партії та еліти з точки
зору політичного правління країною .
1.3. Проблема еліт у політичній думці світу
РОЗДІЛ
ІДЕЙНО-ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПОЛІТИКО-КУЛЬТУРНІ ЗАСАДИ ТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ В ПРАЦЯХ ТА ДЕРЖАВНО-ПОЛІТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ В.ЛИПИНСЬКОГО
2.1. В.Липинський як один із фундаторів державницького
напряму в українській політології .
2.2. Ідейно-культурні, морально-етичні, етнічно-релігійні та
соціально-психологічні аспекти функціонування влади .
2.3. Теорія національної еліти та культурно-ідеологічна роль
аристократії в розбудові національної держави
2.4. Витоки та джерела суспільно-політичної діяльності
В.Липинського .
2.5. В.Липинський як ідеолог, дипломат та активний учасник
українського монархічного руху
РОЗДІЛ
ІДЕЙНО-ТЕОРЕТИЧНА, ПОЛІТИКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ТА СОЦІАЛЬНО-ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ В.ЛИПИНСЬКОГО В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ
3.1. Ідейно-культурологічні генези античної концепції влади
у контексті політико-державницької доктрини
В.Липинського.
3.2. Значення ідейно-теоретичної спадщини В.Липинського
та її вплив на сьогодення .
3.3. Політична культура та масова свідомість сучасного
українського суспільства (соціально-психологічні
аспекти).
ВИСНОВКИ
СПИСОК