Вы здесь

Зберігання посівних і технологічних властивостей насіння соняшнику в умовах півдня України

Автор: 
Покопцева Любов Анатоліївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U002392
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
стор.ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ВСТУП.
РОЗДІЛ ФОРМУВАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЯКОСТІ НАСІННЯ ЗАЛЕЖНО ВІД УМОВ ВИРОЩУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ СОНЯШНИКУ 1.1. Хімічний склад насіння соняшнику залежно від умов формування сім'янки
1.2. Вплив первинної обробки на збереженість насіння соняшнику 1.3. Оксидаційні та гідролітичні процеси в ліпідному комплексі насіння соняшнику при зберіганні за різних умов
1.4. Роль антиоксидантів у гальмуванні окиснювальних та гідролітичних процесів при зберіганні продукції рослинництва
РОЗДІЛ УМОВИ, ОБ'ЄКТИ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1. Умови та об'єкти досліджень . 2.2. Методика проведення досліджень та схема дослідів
РОЗДІЛ ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТА БІОХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НАСІННЯ СОНЯШНИКУ РІЗНОЇ ВОЛОГОСТІ 3.1. Природні втрати маси, інтенсивність дихання і тепловиділення насіння соняшнику різної вологості при зберіганні
3.2. Особливості фізіолого-біохімічних процесів в ліпідному комплексі насіння соняшнику різної вологості при зберіганні
РОЗДІЛ ВПЛИВ ПЕРВИННОЇ ОБРОБКИ НАСІННЯ СОНЯШНИКУ ПРЕПАРАТОМ ДИСТИНОЛ НА ЗБЕРІГАННЯ ЙОГО ПОСІВНИХ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ .
4.1. Вплив антиоксидантного препарату дистинол на інтенсивність дихання і тепловиділення насіння соняшнику при зберіганні .
4.2. Вплив антиоксидантного препарату дистинол на гідролітичні і оксидаційні реакції ліпідів та якість насіння соняшнику при зберіганні .
4.3. Вплив антиоксидантного препарату дистинол на посівні властивості насіння соняшнику при зберіганні .
РОЗДІЛ ВПЛИВ ПЕРВИННОЇ ОБРОБКИ НАСІННЯ ПРЕПАРАТОМ ДИСТИНОЛ НА ФОРМУВАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЯКОСТІ ТОВАРНОГО ЗЕРНА СОНЯШНИКУ
5.1. Вплив первинної обробки насіння соняшнику на вміст ліпідів та інтенсивність гідролітичних процесів при формуванні сім'янки та зберіганні вирощеної продукції
5.2. Вплив первинної обробки насіння соняшнику на інтенсивність перекисних процесів при формуванні сім'янки та зберіганні вирощеної продукції .
5.3. Вплив первинної обробки насіння соняшнику на зміни вмісту каротиноїдів, вітаміну Е, фосфоліпідів при формуванні сім'янки та зберіганні вирощеної продукції
5.4. Вплив первинної обробки насіння соняшнику на активність антиоксидантних ферментів при формуванні сім'янки та зберіганні вирощеної продукції .
5.5. Обгрунтування оптимального варіанту первинної обробки насіння соняшнику антиоксидантним препаратом дистинол методом багатокритеріальної оптимізації .
РОЗДІЛ ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ АНТИОКСИДАНТНОГО ПРЕПАРАТУ ДИСТИНОЛ ДЛЯ ПЕРВИННОЇ ОБРОБКИ НАСІННЯ СОНЯШНИКУ.
6. Економічна ефективність 6. Енергетична ефективністьВИСНОВКИ СПИСОК