Вы здесь

Юрисдикція Суду Європейських співтовариств

Автор: 
Комарова Тетяна В’ячеславівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U002396
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Вступ
РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ЮРИСДИКЦІЇ СУДУ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ
1.1. Суд Європейських співтовариств в інституційній системі ЄС
1.2. Генезис юрисдикції Суду Європейських співтовариств
1.3. Система юрисдикції Суду Європейських співтовариств та
процесуальні форми її реалізації
Висновки до
розділу
РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ПРОЦЕДУРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЮРИСДИКЦІЇ СУДУ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ
2.1. Провадження щодо забезпечення примусового виконання
зобов'язань (ст. - Договору про ЄСпв)
2.2. Провадження по справах про скасування нелегітимного
нормативного акта Співтовариства (ст. Договору про ЄСпв)
2.3. Преюдиціальні провадження по розгляду справ за запитами
національних судів (ст. Договору про ЄСпв)
Висновки до
розділу
РОЗДІЛ 3. РІШЕННЯ СУДУ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ: ЇХ ПРИРОДА ТА ФУНКЦІЇ
3.1. Природа рішень Суду Європейських співтовариств
3.2. Вплив рішень на право та інститути Європейського Союзу
3.3. Роль Суду Європейських співтовариств і національних судів у
становленні інтеграційного правопорядку
Висновки до
розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК