Вы здесь

Дослідження властивостей рекомбінантних одноланцюгових антитіл, специфічних до інтерферону бета 1b людини

Автор: 
Павлова Марина Валеріївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U002579
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
1.1. Структурна організація молекули імуноглобуліну
1.2. Генетичні основи різноманіття імуноглобулінів
1.3. Конструювання рекомбінантних антитіл (рАт)
1.4. Створення та селекція комбінаторних бібліотек кДНК V-генів імуноглобулінів як комплекснй підхід до одержання рАт
1.4.1. Створення комбінаторних бібліотек кДНК V-генів імуноглобулінів
1.4.2. Системи дисплею біолігандів
1.4.3. Вектори для фагового дисплею
1.4.4. Стратегії селекції комбінаторних бібліотек кДНК V-генів
імуноглобулінів методом фагового дисплею
1.5. Покращення афінності рАт. Вторинні бібліотеки
1.6. Застосування рАт для лікування та діагностики захворювань
1.7. Рекомбінантний бета інтерферон людини (rhIFN-?b)
1.7.1. Структурна організація молекули rhIFN-?b, рецептори
інтерферонів І типу
1.7.2. Рекомбінантні аналоги природного ?-інтерферону людини
1.7.3. Застосування rhIFN-?b
РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Матеріали
2.2. Методи дослідження
2.2.1. Імунізація мишей
2.2.2. Одержання мРНК
2.2.3. Конструювання імунної комбінаторної бібліотеки кДНК V-генів
2.2.4. Фаговий дисплей
2.2.5. Селекція фагової бібліотеки
2.2.6. Скринування бібліотеки кДНК методом реплік колоній
2.2.7. Аналіз афінного збагачення бібліотеки кДНК методом фагового
ELISA
2.2.8. Рестрикційний аналіз
2.2.9. Клонування ДНК ScFv у векторі pCANTAB E
2.2 Експресія ScFv в E. coli
2.2 Одержання периплазматичних екстрактів
2.2 Одержання rhIFN-?b
2.2 Електрофоретичний аналіз білків
2.2 Аналіз специфічності зв'язування ScFv з rhIFN-?b методом ELISA
2.2 Визначення ScFv методом Вестрн-блот аналізу
2.2 Секвенування ДНК
2.2 Дослідження активності зв'язування ScFvз rhIFN-?b
2.2 Визначення константи афінності ScFv
2.2 Аналіз структури варіабельних доменів представників панелі ScFv
РОЗДІЛ 3. СТВОРЕННЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ІМУННОЇ КОМБІНАТОРНОЇ БІБЛІОТЕКИ кДНК ВАРІАБЕЛЬНИХ ГЕНІВ ІМУНОГЛОБУЛІНІВ МИШІ
3.1. Створення імунної комбінаторної бібліотеки кДНК V-генів
імуноглобулінів миші
3.2. Визначення функціонального розміру та різноманіття створеної
імунної комбінаторної бібліотеки
Висновки до
розділу
РОЗДІЛ 4. ВІДБІР СПЕЦИФІЧНИХ ДО rhIFN-?b ScFv
З КОМБІНАТОРНИХ БІБЛІОТЕК кДНК V-ГЕНІВ ІМУНОГЛОБУЛІНІВ
4.1. Фаговий дисплей ScFv
4.2. Відбір ДНК ScFv, специфічних до rhIFN-?b, з імунної комбінаторної бібліотеки
4.3. Відбір ДНК ScFv, специфічних до rhIFN-?b, з неімунної бібліотеки
4.4. Субклонування загального пулу ДНК ScFv неімунної бібліотеки
у фагміді pCANTAB E
4.5. Аналіз клонів E. coli, ізольованих з комбінаторних бібліотек
кДНК V-генів імуноглобулінів
4.6. Визначення стабільності експресії, рівнів продукції та динаміки накопичення специфічних до rhIFN-?b ScFv в E. coli
Висновки до
розділу
РОЗДІЛ 5. ВИЗНАЧЕННЯ ІМУНОХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРЕДСТАВНИКІВ ОДЕРЖАНОЇ ПАНЕЛІ ScFv
5.1. Визначення ефективності розпізнавання rhIFN-?b одноланцюговими антитілами з одержаної панелі
5.2. Визначення констант афінності одержаних ScFv
Висновки до
розділу
РОЗДІЛ 6. СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ДНК ВАРІАБЕЛЬНИХ
ДОМЕНІВ ПРЕДСТАВНИКІВ ОДЕРЖАНОЇ ПАНЕЛІ ScFv
Висновки до
розділу
РОЗДІЛ 7. АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
7.1. Одержання ScFv проти rhIFN-?b з комбінаторних бібліотек
кДНК V-генів імуноглобулінів
7.2. Перспективність використання одержаних ScFv як імунологічних
реагентів для визначення rhIFN-?b
7.3. Аналіз первинної структури одержаних ScFv
ВИСНОВКИ
СПИСОК