Вы здесь

Обґрунтування комбінованої галоаерозольтерапії при порушеннях мінерального обміну у хворих на бронхіальну астму.

Автор: 
Александрова Мирослава Ярославівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U003017
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Стор.
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І
ТЕРМІНІВ………………………………………………………………………
ВСТУП………………………….………………………………………………….
Розділ І. СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ОСНОВНІ ПАТОГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ
БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ ТА ПІДХОДИ ДО ЇЇ ЛІКУВАННЯ (огляд
літератури)……………………………………………….
1.1. Порушення мінерального гомеостазу як складова частина патогенезу
бронхіальної астми …………………………………………………………….
1.2. Взаємозв’язок між мікроелементами крові та системою антиоксидантів, їх
вклад у процес формування бронхіальної астми………………………
1.3.Загальні принципи терапії бронхіальної астми та роль немедикаментозних
засобів в лікуванні хворих……………………………………….….………
1.4. Показник якості життя як медична категорія. Оцінка якості життя хворих на
бронхіальну астму…………………………………………………………
Розділ ІІ. МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ………………………….
2.1. Загальна методологія роботи……………………………………………….
2.2. Характеристика обстежених хворих……………………………………….
2.3. Методи обстеження хворих…………………………………………….
2.4. Методи лікування …………………………………………………………
2.5. Методи обробки результатів дослідження…………………………….…
РОЗДІЛ ІІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА ХВОРИХ НА ПЕРСИСТУЮЧУ БА СЕРЕДНЬО-ВАЖКОГО ТА ВАЖКОГО
ПЕРЕБІГУ З УРАХУВАННЯМ БАЗИСНОЇ ПРОТИЗАПАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ………………………………….
3.1. Особливості перебігу персистуючої бронхіальної астми у обстежених групах
хворих з урахуванням базисної протизапальної терапії…………….
3.2. Клініко-функціональна характеристика обстежених хворих з урахуванням
базисної протизапальної терапії……………………….………
3. Особливості мінерального обміну у хворих на персистуючу бронхіальну астму у
взаємозв’язку з об’ємом базисної протизапальної терапії…………
3.4. Стан антиоксидантної системи захисту у хворих на персистуючу бронхіальну
астму……………………………………………………………….
3.5. Показник якості життя у хворих на персистуючу бронхіальну астму до
лікування.….
РОЗДІЛ IV. ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМБІНОВАНОЇ ГАЛОАЕРОЗОЛЬТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА
ПЕРСИСТУЮЧУ БА СЕРЕДНЬО-ВАЖКОГО ТА ВАЖКОГО ПЕРЕБІГУ
………………………………………………………
4.1. Вплив комбінованої галоаерозольтерапії на клініко-функціональні показники
захворювання у пацієнтів з бронхіальною астмою…………….
4.2. Зміни показників мінерального обміну у хворих на персистуючу бронхіальну
астму під впливом комбінованої галоаерозольтерапії………….
4.3. Зміни показників антиоксидантного захисту у обстежених пацієнтів під
впливом комбінованої галоаерозольтерапії …….…………………………
4.4. Оцінка ефективності проведеного лікування за допомогою опитувальника AQLQ
……………………………………………………….
4.5. Віддалені результати ефективності проведеного відновлювального лікування
із застосуванням комбінованої галоаерозольтерапії……………
РОЗДІЛ V. АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ…
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ……………………………………………….
СПИСОК