Вы здесь

Індивідуально-психологічні відмінності переживання почуття провини

Автор: 
Софіна Лариса Валеріївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U003172
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП.
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ПОЧУТТЯ ПРОВИНИ ЯК ЕМОЦІЙНОГО
ЯВИЩА
1.1. Почуття провини, як феномен емоційної сфери
особистості
1.1.1. Розуміння провини в емоційній сфері
особистості.
1.1.2. Проблеми вивчення почуття провини: визначення, механізми,
функції
1.2. Порівняльний аналіз основних підходів до вивчення почуття
провини
РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
2. Розробка моделі емпіричного дослідження переживання почуття
провини
2.2. Організація проведення емпіричного
дослідження.…….
2.2.1. Етапи проведення емпіричного
дослідження.
2.2.2. Обґрунтування методик
дослідження.
2.3. Аналіз ознак та характеристик почуття
провини
2.4. Зв’язок показників почуття провини та особистісних
властивостей
РОЗДІЛ ІІІ. ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ВІДМІННОСТІ ПЕРЕЖИВАННЯ ПОЧУТТЯ ПРОВИНИ
3.1. Типологічні особливості переживання почуття
провини.
3.1.1. Особливості типів переживання почуття провини за
спрямованістю
3.1.2. Особливості особистостей які переживають почуття провини.
3.2. Статеві відмінності в переживанні почуття
провини
3.3. Основні підходи використання результатів дисертаційного дослідження у
практиці.
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………
СПИСОК