Вы здесь

Ефективність комплексного лікування із застосуванням інтерферону альфа-2b у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень із бактеріовиділенням

Автор: 
Бойко Анна Вікторівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U003300
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

З М І С Т
Стор.
Перелік умовних ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ I ТЕРМІНІВ
ВСТУП …………………………………………………………………………
РОЗДІЛ Огляд літератури та вибір напрямків дослідження
1.1. Сучасні погляди на імунопатогенез туберкульозу легень
1.2. Імунологічні зміні при різних формах туберкульозу легень
1.3. Імунотропні препарати у лікуванні туберкульозу легень. Біотерапія
інтерферонами
РОЗДІЛ Клінічна характеристика обстежених осіб, матеріали та методи
дослідження, оцінка результатів лікування
.
2.1. Клінічна характеристика дослідження та групи хворих
.
2.2. Клінічна характеристика хворих
.
2.3. Методи обстеження хворих
.
2.4. Методика лікування хворих
.
2.5.Оцінка результатів лікування хворих
2.6. Статистична обробка результатів дослідження ……….………………
РОЗДІЛ Ефективність стандартних режимів хіміотерапії у хворих із вперше
діагностованим деструктивним туберкульозом легень в Чернівецькій області
Розділ Стан системного імунітету та цитокіновий профіль Т-лімфоцитів
периферичної крові та бронхоальвеолярного змиву у хворих на вперше
діагностований деструктивний туберкульоз легень залежно від результатів
лікування
4.1. Стан системного та місцевого імунітету хворих на вперше діагностований
деструктивний туберкульоз легень залежно від результатів лікування
4.2. Цитокіновий профіль Т-лімфоцитів периферичної крові та бронхоальвеолярного
змиву у хворих на вперше діагностований деструктивний туберкульоз легень
залежно від результатів лікування .
РОЗДІЛ Вплив інтерферону альфа-b на показники імунологічної реактивності,
ефективність та переносимість хіміотерапії у хворих на вперше діагностований
деструктивний туберкульоз легень .
5.1. Вплив інтерферону альфа-b на показники імунологічної реактивності у
хворих на вперше діагностований туберкульоз легень із неефективним лікуваннм
5.2. Вплив інтерферону альфа-b на ефективність та переносимість стандартної
хіміотерапії хворих на деструктивний туберкульоз легень .
5.3. Переносимість інтерферону альфа-b та його вплив на переносимість
стандартної хіміотерапії хворих на деструктивний туберкульоз легень .
Аналіз та Обговорення результатів…………………
Висновки……………………………………………………………………
Практичні рекомендації……………………………………………
СПИСОК