Вы здесь

Аналітичні дослідження в ряді протигрибкових лікарських засобів похідних азолів та нафтилметиленаміну

Автор: 
Демченко Вікторія Олександрівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U003381
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. СУЧАСНИЙ СТАН ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ ТА АНАЛІЗУ ПРОТИГРИБКОВИХ
ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
Маркетингові дослідження ринку лікарських засобів протигрибкової дії
Аналіз тенденцій поширеності грибкових захворювань
Класифікація протигрибкових лікарських засобів
Дослідження ринку протигрибкових препаратів на прикладі похідних азолів та
нафтилметиленаміну (власні дослідження)
Методи аналізу лікарських речовин протигрибкової дії похідних азолів та
нафтилметиленаміну
Спектрофотометричні методи визначення лікарських речовин похідних азолів та
нафтилметиленаміну
Електрохімічні методи визначення лікарських речовин похідних азолів та
нафтилметиленаміну
Хроматографічні методи в аналізі лікарських речовин похідних азолів та
нафтилметиленаміну
Методи аналізу лікарських речовин похідних азолів та нафтилметиленаміну за
аналітичною нормативною документацією
РОЗДІЛ 2. ОБ’ЄКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ, РЕАГЕНТИ І РОЗЧИННИКИ. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ
2.1. Об’єкти дослідження
2.2. Реагенти та розчинники
2.3. Загальні методи аналізу
РОЗДІЛ 3. ЗАСТОСУВАННЯ АЛІЗАРИНОВОГО ЧЕРВОНОГО с І АЛЮМІНОНУ ДЛЯ РОЗРОБКИ
СПОСОБІВ КІЛЬКІСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ РЕЧОВИН ПРОТИГРИБКОВОЇ ДІЇ ПОХІДНИХ
АЗОЛІВ ТА НАФТИЛМЕТИЛЕНАМІНУ
3.1. Застосування УФ-спектрів поглинання для ідентифікації лікарських речовин
похідних азолів та нафтилметиленаміну
3.2. Вивчення умов реакції алізаринового червоного С з досліджуваними
речовинами
3.3. Вивчення механізму реакції алізаринового червоного з досліджуваними
речовинами на підставі квантово-хімічних показників
3.4. Спектри поглинання продуктів реакції алізаринового червоного С з
лікарськими речовинами та встановлення аналітичних показників чутливості
реакції
3.5. Встановлення складу продуктів реакції алізаринового червоного С з
досліджуваними лікарськими речовинами
3.6. Вивчення умов реакції алюмінону з досліджуваними речовинами
3.7. Спектри поглинання продуктів реакції алюмінону з лікарськими речовинами та
встановлення аналітичних показників чутливості реакції
3.8. Встановлення складу продуктів реакції алюмінону з досліджуваними
лікарськими речовинами
Висновки
РОЗДІЛ 4. РОЗРОБКА МЕТОДИК КІЛЬКІСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ЗА ЇХ
РЕАКЦІЯМИ З АЛІЗАРИНОВИМ ЧЕРВОНИМ С І АЛЮМІНОНОМ
4.1. Використання алізаринового червоного С для кількісного визначення
кетоконазолу і клотримазолу в лікарських формах
4.1.1. Методика визначення питомого показника поглинання лікарських речовин за
їх реакцією з алізариновим червоним С
4.1.2. Методика кількісного визначення досліджуваних речовин у готових
лікарських формах
4.2. Використання алюмінону для кількісного визначення міконазолу нітрату і
тербінафіну гідрохлориду в лікарських формах
4.2.1. Методика визначення питомого показника поглинання лікарських речовин за
їх реакцією з алюміноном
4.2.2. Методика кількісного визначення досліджуваних речовин у готових
лікарських формах
4.3. Валідаційні характеристики методик кількісного визначення досліджуваних
речовин у лікарських формах
Висновки
РОЗДІЛ 5. ЗАСТОСУВАННЯ ВИСОКОЕФЕКТИВНОЇ РІДИННОЇ ХРОМАТОГРАФІЇ ДЛЯ АНАЛІЗУ
ЛІКАРСЬКИХ РЕЧОВИН ПРОТИГРИБКОВОЇ ДІЇ ПОХІДНИХ АЗОЛІВ І НАФТИЛМЕТИЛЕНАМІНУ
5.1. Характеристика параметрів підбору оптимальних умов для кількісного
визначення лікарських речовин методом ВЕРХ
5.2. Розробка оптимальних умов для кількісного визначення флуконазолу і
тербінафіну гідрохлориду в лікарських формах
Висновки
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
ДОДАТКИ
СПИСОК