Вы здесь

Соматотипологічні особливості адаптаційних можливостей кардіо-респіраторної системи молоді 18-20 років в умовах різної метеоситуації

Автор: 
Нестерова Світлана Юріївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U003423
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ………………………………………
ВСТУП………………………………………………………………………
РОЗДІЛ ФІЗІОЛОГІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ АДАПТАЦІЇ
КАРДІО-РЕСПІРАТОРНОЇ СИСТЕМИ ДО НЕСПРИЯТЛИВОЇ МЕТЕОСИТУАЦІЇ
1.1. Загальні фізіологічні закономірності адаптації
організму до несприятливої метеоситуації.
1.1.1. Адаптивні можливості організму як визначальний
фактор фізичного здоров’я.
1.1.2. Залежність адаптивних можливостей від соматотипу.
1.1.3. Особливості адаптації кардіо-респіраторної системи до
чинників, які визначають метеоситуацію
1.2. Аеробна та анаеробна (лактатна) продуктивність як
інтегральні показники адаптивних можливостей
кардіо-респіраторної
системи.
Висновки до
розділу
1.
РОЗДІЛ МЕТОДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ……………….
2.1. Контингент обстежених та організація досліджень…………
2.2. Методи досліджень, використані в роботі
2.2.1. Визначення соматотипу …………………………………
2.2.2. Визначення адаптивних можливостей
кардіо-респіраторної системи…………….
2.2.3. Визначення
метеоситуації…
2.2.4. Статистичний аналіз результатів досліджень.
РОЗДІЛ ПРИСТОСУВАННЯ КАРДІО-РЕСПІРАТОРНОЇ
СИСТЕМИ МОЛОДІ - РОКІВ ДО УМОВ
НЕСПРИЯТЛИВОЇ МЕТЕОСИТУАЦІЇ
3.1. Функція кардіо-респіраторної системи
3.1.1. Біоелектрична активність серця та артеріальний тиск
3.1.2. Функція
дихання.
3.2. Аеробна продуктивність організму
.
3.3. Анаеробна (лактатна) продуктивність організму
Висновки до
розділу
РОЗДІЛ ФУНКЦІЯ КАРДІО-РЕСПІРАТОРНОЇ СИСТЕМИ МОЛОДІ
З РІЗНИМ СОМАТОТИПОМ В УМОВАХ РІЗНОЇ
МЕТЕОСИТУАЦІЇ
4.1. Особливості функції кардіо-респіраторної системи.
4.1.1. Біоелектрична активність серця та артеріальний тиск
4.1.2. Функція
дихання
4.2. Аеробна продуктивність організму
.
4.3. Анаеробна (лактатна) продуктивність організму.
Висновки до
розділу
.
РОЗДІЛ АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ
ВИСНОВКИ.
ДОДАТКИ
СПИСОК