Вы здесь

Взаємодія компонентів в системах Sr-{Ni,Cu}-In та споріднених (ізотермічні перерізи діаграм стану, кристалічні структури та деякі фізичні властивості сполук)

Автор: 
Муць Ігор Романович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U003639
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

зміст
Перелік використаних скорочень і позначень
Вступ
Розділ Огляд літератури
1.1. Подвійні системи
1.1.1. Система Ca-Ni
1.1.2. Системи Sr-{Ni,Cu}
1.1.3. Системи Sr-{Rh,Pd,Ag,Ir,Pt,Au}
1.1.4. Системи {Ni,Cu}-In
1.1.5. Системи {Rh,Pd,Ag,Ir,Pt,Au}-In
1.1.6. Системи {Ca,Sr}-In
1.2. Потрійні системи
1.2.1. Системи ЛЗМ-{Ni,Cu,Rh,Pd,Ag,Ir,Pt,Au}-Al
1.2.2. Системи ЛЗМ-{Ni,Cu,Rh,Pd,Ag,Ir,Pt,Au}-Ga
1.2.3. Системи ЛЗМ-{Ni,Cu,Rh,Pd,Ag,Ir,Pt,Au}-In
1.2.4. Системи ЛЗМ-{Ni,Cu,Rh,Pd,Ag,Ir,Pt,Au}-Sn
1.2.5. Системи {Eu,Yb}-{Ni,Cu,Rh,Pd,Ag,Ir,Pt,Au}-In
1.3. Висновки з огляду літератури
Розділ Методика експерименту
2.1. Виготовлення сплавів
2.1.1. Метод електродугової плавки
2.1.2. Метод високочастотної плавки
2.2. Термічна обробка зразків
2.3. Вирощування монокристалів
2.4. Рентгенівські методи аналізу
2.4.1. Метод порошку
2.4.2. Метод монокристалу
2.5. Мікроструктурний аналіз
2.6. Рентгеноспектральний аналіз
2.7. Дослідження магнітних та транспорнтих властивостей сполук
2.7.1. Поміри магнітних властивостей
2.7.2. Поміри питомого електроопору
2.7.3. Поміри питомої теплоємності
2.7.4. Мессбауерівська спектроскопія
Розділ Експериментальна частина
3.1. Дослідження фазових рівноваг у потрійних системах
3.1.1. Система Ca-Ni-In
3.1.2. Система Sr-Ni-In
3.1.3. Система Sr-Cu-In
3.2. Кристалічна структура тернарних індидів
3.2.1. Кристалічна структура сполук R(M,In)
3.2.2. Кристалічна структура сполук CeCuIn та SrAgIn
3.2.3. Кристалічна структура сполуки CaNi-xIn+x
3.2.4. Кристалічна структура сполуки SrRhIn
3.2.5. Кристалічна структура сполук SrAuIn та EuAuIn
3.2.6. Кристалічна структура сполук SrMIn (M = Ni,Pd,Pt,Ir)
3.2.7. Кристалічна структура сполук ЛЗМ(М,In)
3.2.8. Кристалічна структура сполуки CaNiIn
3.2.9. Кристалічна структура сполук CaNiIn та YbNiIn
3.2 Кристалічна структура сполук CaNiIn, SrNiIn, SrIrIn та SrAuIn
3.2 Сполуки зі структурою типу ВТМ-PrCoAl
3.2 Кристалічна структура сполуки CaAuIn
3.3. Фізичні властивості тернарних індидів
3.3.1. Фізичні властивості сполуки EuNi+xIn-x
3.3.2. Фізичні властивості сполуки EuAuIn
3.3.3. Магнітні властивості сполук CaNiIn, CaPdIn та CaPtIn
Розділ Обговорення результатів
4.1. Порівняльна характеристика споріднених потрійних систем
4.2. Кристалохімічні особливості тернарних індидів
4.2.1. Похідні структурного типу NaZn
4.2.2. Похідні структурного типу ThMn
4.2.3. Структурний тип YNiIn
4.2.4. Структурний тип SrAuIn
4.2.5. Структурний тип LuCo,Sn
4.2.6. Укладки поліедрів у структурах нових сполук
Висновки
Додатки
Список