Вы здесь

Клініко-функціональні та патопсихологічні особливості у хворих на хронічну церебральну ішемію

Автор: 
Волік Анатолій Олександрович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U003646
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ
ВСТУП
РОЗДІЛ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
1.1. Етіопатогенетичні чинники та фактори ризику розвитку хронічної ішемії
мозку
1.2. Когнітивні розлади у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію
1.3. Особливості мозкової гемодинаміки при дисциркуляторній енцефа­лопатії
1.4. Функціональні зміни головного мозку у хворих на дисциркуляторну
енцефалопатію
1.5. Лікування та профілактика хворих на дисциркуляторну енцефа­ло­патію
РОЗДІЛ МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Клінічна характеристика обстежених хворих
2.2. Методи дослідження
2.2.1. Методи психодіагностичного дослідження
2.2.2. Ультразвукова та транскраніальна доплерографія
2.2.3. Комп’ютерна електроенцефалографія з топоселективним картуван­ням
2.2.4. Статистичний метод дослідження
РОЗДІЛ ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ТА ПАТОПСИХОЛО­ГІЧНИХ ПОРУШЕНЬ У
ХВОРИХ НА I ТА II СТАДІЇ ДИСЦИРКУЛЯ­ТОР­НОЇ ЕНЦЕФАЛОПАТІЇ
3.1. Особливості клінічного перебігу у хворих на хронічну ішемію мозку в
залежності від стадії, статі та віку
3.2. Особливості патопсихологічних порушень у хворих на I та II стадії
дисциркуляторної енцефалопатії
РОЗДІЛ СТАН МОЗКОВОЇ ГЕМОДИНАМІКИ ЗА ДАНИМИ ЕКСТРА- І ТРАНСКРАНІАЛЬНОЇ
ДОПЛЕРОГРАФІЇ ПРИ I ТА II СТАДІЯХ ДИСЦИР­КУЛЯТОРНОЇ ЕНЦЕФАЛОПАТІЇ
РОЗДІЛ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ГОЛОВНОГО МОЗ­КУ ЗА ДАНИМИ
ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФІЇ З КАРТУВАННЯМ У ХВОРИХ НА I ТА II СТАДІЇ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЇ
ЕНЦЕФАЛОПАТІЇ
РОЗДІЛ ДИНАМІКА НЕВРОЛОГІЧНОГО СТАТУСУ, МОЗКОВОЇ ГЕ­МОДИНАМІКИ ТА
ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ГОЛОВНОГО МОЗКУ У ХВОРИХ НА ДИСЦИРКУЛЯТОРНУ ЕНЦЕФАЛОПАТІЮ
ПІД ВПЛИ­ВОМ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ
АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
ВИСНОВКИ
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
СПИСОК