Вы здесь

Структурно-семантичні параметри складного речення в поетичному мовленні

Автор: 
Ричагівська Юлія Євстахіївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U003653
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ……………………………………
ВСТУП……………………………………………………………………
РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ В ПОЕТИЧНОМУ
МОВЛЕННІ…….…………………
1.1. Аспекти вивчення віршового жанру та складного
речення…………………………………………………………….……….
1.2. Структурно-семантичні особливості складного речення………….
1.3. Поетичний текст як результат взаємодії структури речення та жанрових
рис…………………………………………………………………
Висновки до
розділу …………………………………………………
РОЗДІЛ 2. СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА БУДОВА СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ В ПОЕТИЧНОМУ
МОВЛЕННІ…………
2.1. Типологія складного речення у віршовому
мовленні………………………………………………………………………
2.2. Порядок розміщення частин і компонентів складних
конструкцій………………………………………………………………….
2.3. Основні засоби зв’язку частин і компонентів складного речення в поетичному
мовленні……………………………………………………….
2.3.1. Сурядний сполучник як центральний засіб зв’язку сурядних
компонентів………………………………………………………
2.3.2. Підрядні сполучні засоби зв’язку….…………………………….
2.4. Довжина СБР у поетичному мовленні……………………………….
2.5. Особливості поділу складнопідрядних багатокомпонентних речень поетичного
мовлення на рівні членування…………………………
2.6. Способи актуалізації семантики речення в поетичному
тексті………………………………………………………………………
2.7. Типи семантико-синтаксичних відношень у складному реченні віршового
жанру…………………………………………………………….
Висновки до
розділу …………………………………………………
РОЗДІЛ 3. СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ ЯК ЕКСПРЕСИВНО-СТИЛІСТИЧНА ОДИНИЦЯ В ПОЕТИЧНОМУ
ТЕКСТІ.
3.1. Складні синтаксичні одиниці віршового жанру як об’єкт стилістичного
синтаксису……………………………………………………
3.2. Стилістичний компонент у структурі й семантиці складнопідрядних
речень……………………………………………………
3.3. Вияви стилістичної багатозначності безсполучникових конструкцій у
поетичних текстах………………………………………….
3.4. Можливості складносурядних одиниць віршового мовлення у стилістичній
площині……………………………………………………….
3.5. Стилістичні функції складних конструкцій із різними видами
зв’язку…………………………………………………………………………
Висновки до
розділу
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………
СПИСОК