Вы здесь

Синтез та термічні перетворення гетерометальних та змішаноаніонних акваамінофосфатів купруму(ІІ), цинку, ніколу(ІІ) та кадмію

Автор: 
Савченко Дмитро Анатолійович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U003657
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
1.1. Загальна характеристика фосфатів
1. Методи синтезу конденсованих фосфатів за фазовою ознакою
1. Подвійні монофосфати.
1. Подвійні дифосфати
1. Акваамінодифосфати двовалентних металів
1.6. Потрійні та змішані фосфати
1. Використання ІЧ спектроскопії для ідентифікації функціональних груп у
складі фосфатів
1. Стан води в складі гідратованих подвійних фосфатів та особливості їх
зневоднення
Висновки з огляду літератури
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТУ.
2.1. Вихідні речовини
2.2. Синтез об’єктів дослідження.
2.3. Методи аналізу об’єктів дослідження.
РОЗДІЛ 3. ВИВЧЕННЯ УМОВ ОДЕРЖАННЯ ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОДВІЙНИХ,
ПОТРІЙНИХ ТА ЗМІШАНОАНІОННИХ АКВААМІНОФОСФАТІВ Cu+, Zn+ , Ni+ та Cd+.
3.1. Синтез монофосфату акваамінкадмію.
Монофосфат акваамінкадмію, одержаний за методикою
3.2. Синтез подвійних аквааміномонофосфатів купруму (ІІ), цинку, ніколу (ІІ) і
кадмію.
Подвійна сіль монофосфату акваамінцинку-кадмію
Подвійна сіль монофосфату акваамінцинку-купруму (ІІ)
Подвійна сіль монофосфату акваамінкупруму (ІІ)-кадмію
Подвійна сіль монофосфату акваамінніколу (ІІ)-кадмію
3.3. Синтез потрійних аквааміномонофосфатів купруму (ІІ), цинку, ніколу (ІІ),
кадмію.
Потрійна сіль монофосфату акваамінкупруму (ІІ)-цинку-кадмію
Потрійна сіль монофосфату акваамінніколу (ІІ)-цинку-кадмію
3.4. Синтез подвійних та потрійних акваамінодифосфатів купруму (ІІ), цинку,
ніколу (ІІ), кадмію.
Подвійна сіль дифосфату акваамінцинку-кадмію
Потрійна сіль дифосфату акваамінкупруму (ІІ)-цинку-кадмію
3.5. Синтез змішаних аквоаміномоно-дифосфатів купруму (ІІ), кадмію.
Монометальний моно-дифосфат акваамінкупруму (ІІ)
Монометальний моно-дифосфат акваамінкадмію
3.6. Синтез подвійних змішаних аквоаміномоно-дифосфатів купруму (ІІ), цинку,
кадмію і ніколу (ІІ).
Подвійний моно-дифосфат акваамінцинку-купруму (ІІ)
Подвійний моно-дифосфат акваамінкадмію-ніколу (ІІ)
Подвійний моно-дифосфат акваамінцинку-кадмію
Подвійний моно-дифосфат акваамінкупруму (ІІ)-кадмію
3.7. Синтез потрійних змішаних аквааміномоно-дифосфатів купруму (ІІ), цинку,
ніколу (ІІ), кадмію
Потрійний моно-дифосфат акваамінкупруму (ІІ)-цинку-кадмію
Потрійний моно-дифосфат акваамінцинку-ніколу (ІІ)-кадмію
3. Узагальнення даних, що стосуються синтезу індивідуальних, подвійних,
потрійних і змішаноаніонних акваамінофосфатів купруму (ІІ), цинку, ніколу (ІІ)
і кадмію.
Короткі висновки до
розділу
РОЗДІЛ 4. Термічні перетворення акваамінофосфатів купруму (ІІ), цинку, ніколу
(ІІ)та кадмію
4.1. Термічні перетворення Cd,(PO)?,NH?,HO
4.2. Термічні перетворення подвійного монофосфату акваамінцинку-кадмію
4.3. Термічні перетворення подвійного монофосфату акваамінкупруму (ІІ)-цинку
4.4. Термічні перетворення монофосфату акваамінкупруму (ІІ)-кадмію
4.5. Термічні перетворення монофосфату акваамінніколу (ІІ)-кадмію
4.6. Термічні перетворення монофосфату акваамінкупруму (ІІ)-цинку-кадмію
4.7. Термічні перетворення монофосфату акваамінніколу (ІІ)-цинку-кадмію
4.8. Термічні перетворення дифосфату акваамінцинку-кадмію
4.9. Термічні перетворення потрійного дифосфату акваамінкупруму
(ІІ)-цинку-кадмію
4 Термічні перетворення моно-дифосфату акваамінкадмію
4 Термічні перетворення моно-дифосфату аквaамінкупруму (ІІ)
4 Термічні перетворення моно-дифосфату аквaамінкадмію-ніколу (ІІ)
4 Термічні перетворення моно-дифосфату аквaамінцинку-кадмію
4 Термічні перетворення моно-дифосфату акваамінкупруму (ІІ)-кадмію
4 Термічні перетворення моно-дифосфату акваамінцинку-купруму (ІІ)
4 Термічні перетворення моно-дифосфату аквaамінкупруму
(ІІ)-цинку-кадмію
4 Термічні перетворення моно-дифосфату аквaамінцинку-ніколу (ІІ)-кадмію
короткі висновки до
розділу
РОЗДІЛ 5. ПРАКТИЧНе ВИКОРИСТАННЯ ОДЕРЖАНИХ СПОЛУК.
5.1. Використання акваамінофосфатів купруму (ІІ)-цинку, в якості нових
мікроелементних композицій при вирощуванні кукурудзи насилос.
5.2. Використання Zn,Cu,(РО)?NH?,HO, в якості кормової добавки при
вирощуванні дубового шовкопряду.
5.3. Люмінесцентні властивості подвійних фосфатів.
ВИСНОВКИ
ДОДАТКИ
СПИСОК