Вы здесь

Оптимізація занять оздоровчої спрямованості у фізичному вихованні хлопчиків 11-14 років.

Автор: 
Сидорченко Катерина Миколаївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U004147
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

З М І С Т
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ
СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. СТАН ПРОБЛЕМИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РЕАЛІЗАЦІЇ
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ…
1.1. Категорія «здоров’я індивіда»: сутність поняття, діагностика,
оцінка.
1.2. Педагогічні умови ефективного вирішення завдань оздоровчої
спрямованості в процесі фізичного виховання дітей шкільного віку
1.3. Соматичний тип конституції як чинник, що визначає зміст занять
оздоровчої спрямованості в загальноосвітній школі……………………
Висновки до
розділу…….
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ…
2.1. Методи
дослідження…………….
2.2. Організація
дослідження
РОЗДІЛ 3. ЗМІНА ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНОГО СТАНУ ХЛОПЧИКІВ
РІЗНИХ СОМАТОТИПІВ З ДО РОКІВ……………………….
3.1. Розподіл емпіричних даних хлопчиків різних
соматотипів упродовж – років .……………………………………….
3.2. Динаміка статевого дозрівання хлопчиків різних соматотипів
з до років………………………………………………………………
3.3. Зміна фізичного здоров’я хлопчиків різних соматотипів з до
років
3.4. Зміна показників фізичної підготовленості та працездатності
хлопчиків різних соматотипів з до років……………………………
3.5. Взаємозв’язки між зміною фізичного здоров’я та показників фізичної
підготовленості хлопчиків різних соматотипів в – років……………
Висновки до
розділу……………………………………………………………
РОЗДІЛ 4. ОБҐРУНТУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ЗМІСТУ ЗАНЯТЬ
ОЗДОРОВЧОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ДЛЯ ПІДЛІТКІВ РІЗНИХ
СОМАТОТИПІВ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ…………
4.1. Зміст та умови реалізації експериментальних занять оздоровчої
спрямованості в загальноосвітньому навчальному закладі.……………….
4.2. Ефективність експериментальних занять у покращенні
фізичного стану хлопчиків-підлітків………………………………………
4.2.1. Характеристика показників фізичного стану в дослідних
групах на початку формуючого експерименту……………………
4.2.2. Зміна показників фізичного стану в дослідних групах
шестикласників торакального соматотипу впродовж
експерименту………………………………………………………
4.2.3. Зміна показників фізичного стану в дослідних групах
шестикласників м’язового соматотипу впродовж
експерименту………………………………………………………
Висновки до
розділу…………………………………………………………
РОЗДІЛ 5. АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ….
ВИСНОВКИ.
ДОДАТКИ…
СПИСОК