Вы здесь

Професійно-прикладна фізична підготовка техніків-механіків.

Автор: 
Хомич Віктор Михайлович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U004148
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………………………
РОЗДІЛ 1.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ основи фізичного виховання та професійно-прикладної фізичної
підготовки у вищих закладах освіти ……………………………………………….
1.1.
Фізичне виховання у вищих закладах освіти як предмет наукового аналізу
………………………
1.1.1.
Оцінка ефективності функціонування системи фізичного виховання студентської
молоді………………………….
1.1.2.
Аналіз стану здоров’я студентської молоді та чинників, які впливають на його
формування
1.2.
Шляхи оптимізації фізичного виховання у вищих закладах освіти
…………………………………………
1.3.
Особливості професійно-прикладної фізичної підготовки у вищих закладах освіти
.………………
Висновки до -го
розділу …………………………….
РОЗДІЛ 2.
МЕТОДИ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ………
2.1.
Методи дослідження…………………………………….
2.2.
Організація дослідження………………………………
РОЗДІЛ 3.
ВИЗНАЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ФІЗИЧНИХ ТА ПСИХОФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ майбутніх
техніків-механіків …….
3.1.
Аналіз змісту фізичного виховання студентів технічних закладів освіти
…………………………….
3.2.
Рівень фізичного розвитку та фізичної підготовленості студентів
……………………………
3.3.
Стан функціональних можливостей та здоров’я студентської молоді
…………………………………….
3.4.
Характеристика психофізичних можливостей студентів.
3.5.
Мотиваційно-ціннісне ставлення студентів до фізичного виховання і спорту
…………………………
Висновки до -го
розділу………………………………
РОЗДІЛ 4.
ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА студентів СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
закладів освіти І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ .
4.1.
Особливості професійної діяльності техніків-механіків .
4.2.
Зміст і методика професійно-прикладної фізичної підготовки техніків-механіків
……………………….
4.2.1.
Концептуальні основи професійно-прикладної фізичної підготовки
техніків-механіків ……………………………
4.2.2.
Засоби та методи професійно-прикладної фізичної підготовки техніків-механіків
…………………………….
4.2.3.
Форми професійно-прикладної фізичної підготовки техніків-механіків
………………………………………….
4.3.
Ефективність експериментальної програми професійно-прикладної фізичної
підготовки ………………………
Висновки до -го
розділу………………………………
РОЗДІЛ 5.
АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ………………………………………
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ………………………………
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ……………………………………….
Додатки………………………………………………………………
СПИСОК