Вы здесь

Збереження якості плодів чорної смородини з післязбиральною обробкою речовинами антимікробної дії та в продуктах переробки

Автор: 
Герасимчук Олена Петрівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U004165
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………………………….
РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЇ ЗБЕРІГАННЯ
І ПЕРЕРОБКИ ПЛОДІВ ЧОРНОЇ СМОРОДИНИ (огляд літератури)…….
1.1. Шляхи підвищення лежкості плодів чорної смородини за холодильного
зберігання………………………………………….
1.1.1. Вплив зовнішніх чинників на лежкість плодів………….
1.1.2. Вплив зміненого газового середовища на лежкість
плодів………………………………………………………
1.1.3. Мікробіологічний стан плодів та його зміни залежно від умов
середовища…………………………………………………
1.1.4. Вплив післязбиральної обробки плодів речовинами антимікробної дії на
лежкість……………………………
1.2. Основні фізіолого-біохімічні процеси, хімічні та фізичні зміни в плодах
чорної смородини під час зберігання………………….
1.2.1. Дихальний газообмін та його зміни під час
зберігання………………………………………………….
1.2.2. Хімічний склад плодів та його зміни під час
зберігання….………………………………………………
1.3. Сучасні тенденції в технології концентрованих фруктових консервів із
плодів чорної смородини………………………….
РОЗДІЛ 2. УМОВИ, СХЕМА ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ……………………………………………….
2.1. Погодні умови в роки проведення досліджень…………………
2.2. Схема та методика досліджень……………………………………
2.3. Методи досліджень………………………………………………
РОЗДІЛ 3. ЗБЕРІГАННЯ ПЛОДІВ ЧОРНОЇ СМОРОДИНИ З ПІСЛЯЗБИРАЛЬНОЮ ОБРОБКОЮ
РЕЧОВИНАМИ АНТИМІКРОБНОЇ
ДІЇ
3.1. Обґрунтування застосування речовин антимікробної дії для обробки плодів
чорної смородини під час зберігання………….
3.2. Тривалість зберігання та якість плодів чорної смородини з обробкою
речовинами антимікробної дії в сховищі без штучного
охолодження………………………………………….
3.2.1. Тривалість зберігання плодів чорної смородини…………
3.2.2. Втрати маси плодів чорної смородини……………………
3.2.3. Товарний стан плодів чорної смородини………………….
3.2.4. Зміни фізіологічних показників та вмісту компонентів хімічного складу
плодів чорної смородини………………
3.2.5. Зміни органолептичних показників плодів чорної
смородини…………………………………………………
3.3. Тривалість холодильного зберігання та якість плодів чорної смородини з
обробкою речовинами антимікробної дії………
3.3.1. Тривалість зберігання плодів чорної смородини…………
3.3.2. Втрати маси плодів чорної смородини……………………
3.3.3. Товарний стан плодів чорної смородини………………….
3.3.4. Зміни інтенсивності дихання та вмісту компонентів хімічного складу
плодів чорної смородини………………
3.3.5. Зміни органолептичних показників плодів чорної
смородини…………………………………………………
3.4. Тривалість зберігання та якість плодів чорної смородини з обробкою
речовинами антимікробної дії у модифікованому газовому
середовищі…………………………
3.4.1. Формування газового складу середовища в поліетиленових пакетах при
зберіганні плодів чорної смородини…………………………………………………
3.4.2. Тривалість зберігання плодів чорної смородини…………
3.4.3. Втрати маси плодів чорної смородини……………………
3.4.4. Товарний стан плодів чорної смородини………………….
3.4.5. Зміни інтенсивності дихання та вмісту компонентів хімічного складу
плодів чорної смородини………………
3.4.6. Зміни органолептичних показників плодів чорної
смородини…………………………………………………
РОЗДІЛ 4. ПЕРЕРОБКА ПЛОДІВ ЧОРНОЇ СМОРОДИНИ.
4.1. Удосконалення технології виробництва желе
чорносмородинового…………………………………………….
4.2. Особливості технології виробництва конфітюру чорносмородинового із
вичавок………………………………….
4.3. Біологічна цінність нових видів консервів із плодів чорної
смородини………………………………………………………….
РОЗДІЛ 5. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗБЕРІГАННЯ ТА ПЕРЕРОБКИ ПЛОДІВ ЧОРНОЇ
СМОРОДИНИ………….
ВИСНОВКИ……………………………………………………………
РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ……………………………………
ДОДАТКИ……………………………………………………………….
СПИСОК