Вы здесь

Сезонні умови латеральної міграції забруднюючих речовин у поліських ландшафтах

Автор: 
Голубцов Олександр Григорович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U004178
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………………………………….
РОЗДІЛ
Досвід вивчення та Теоретичні основи дослідження сезонних умов латеральної
міграції забруднюючих речовин У ландшафтах…………………………………………….……
1. Досвід вивчення просторово-часових закономірностей латеральної міграції
забруднюючих речовин у ландшафтах………………………………….……
1.1.1. Ландшафтознавчо-геохімічні дослідження…………………………….
1.1.2. Ландшафтознавчо-геофізичні дослідження……………………………
1.1.3.Забруднення хімічними речовинами ландшафтів Київського і Чернігівського
Полісся……………………….……….……………….
1.1.4. Постановка дослідницького завдання………………………………….
1.2. Визначення ключових теоретичних положень………………………
1.2.1.Латеральна міграція хімічних елементів……………………………….
1.2.2. Міграційна структура території………………………………………
1.2.3. Моделювання ладшафтної структури …………………………………
1.2.4. Стани ландшафту як модель міграційних обстановок………………
1.3. Базові підходи та принципи дослідження………………………………
ВИСНОВКИ ДО
РОЗДІЛУ ………………………………………………………
РОЗДІЛ
Методика визначення сезонних умов латеральної міграції забруднюючих речовин у
ландшафтах…………………………….
2.1. Основні етапи та методи дослідження…………………………………………
2.2. Ландшафтні, ландшафтно-геохімічні та ландшафтно-геофізичні чинники і
передумови міграції забруднювачів………………………………………….
2.2.1. Ландшафтна структура і її складові як передумова латеральної міграції
забруднюючих елементів………………………………………
2.2.2. Ландшафтно-геохімічні показники, що характеризують умови міграції
хімічних елементів………………………………………
2.2.3. Ландшафтно-геофізичні фактори і показники різночасових змін умов
міграції хімічних елементів………………………………………
2.3. Методи аналізу блоків даних про ландшафтну структуру,
ландшафтно-геофізичні і ландшафтно-геохімічні умови території………………………
2.3.1. Методи аналізу ландшафтної структури території…………………….
2.3.2. Методи аналізу ландшафтно-геохімічних умов території……………
2.3.3. Методи аналізу ландшафтно-геофізичних умов території……………
2.3.4. Схема аналізу даних для встановлення сезонних варіантів міграційної
структури території за умовами латеральної міграції забруднюючих речовин у
ландшафтних комплексах………………….
ВИСНОВКИ ДО
РОЗДІЛУ ………………………………………………………
РОЗДІЛ
Ландшафти Київського і Чернігівського Полісся:
структура, геохімічна і геофізична характеристики,
антропогенні трансформації………………………………………
3. Ландшафтна структура Київського і Чернігівського Полісся……….………
3.1.1. Закономірності формування та просторового розподілу ландшафтних
комплексів у Київському і Чернігівському Поліссі……………………….……………………………………………
3.1.2. Ландшафтні комплекси ключових ділянок……………………………
3.2. Антропогенні трансформації поліських ландшафтів як фактор впливу на
просторовий перерозподіл забруднювачів……………………………………
3.3. Ландшафтно-геохімічні передумови латеральної міграції забрудню­ючих
речовин у ландшафтах Київського і Чернігівського Полісся………………
3.4. Сезонні стани ландшафтів Київського і Чернігівського Полісся…………….
3.4.1. Передумови формування річних, сезонних і внутрішньосезонних станів
ландшафтів Полісся………………………………………………
3.4.2. Зимові сезонні стани поліських ландшафтів……………………
3.4.3. Весняні сезонні стани поліських ландшафтів………………………….
3.4.4. Літні сезонні стани поліських ландшафтів……………………………
3.4.5. Осінні сезонні стани поліських ландшафтів……………………………
Висновки до
розділу ………………………………………………………
Розділ
Просторово-часові закономірності сезонних умов міграції забруднювачів
у поліських ландшафтах………………………….
4.1. Сезонна варіантність міграційної структури території за умовами
латеральної міграції забруднюючих речовин у ландшафтах……………………
4.1.1. Зимові сезонні варіанти міграційної структури (на прикладі ландшафтів
ключових ділянок)………………………………………
4.1.2. Весняні сезонні варіанти міграційної структури (на прикладі ландшафтів
ключових ділянок) ……………………………………….
4.1.3. Літні сезонні варіанти міграційної структури (на прикладі
ландшафтів ключових ділянок)…………………………………
4.1.4. Осінні сезонні варіанти міграційної структури (на прикладі
ландшафтів ключових ділянок)……………………………………….…….
4.2. Сезонні умови латеральної міграції забруднюючих речовин у поліських
ландшафтах………………………………………………………………………
Висновки до
розділу ………………………………………….…………….
РОЗДІЛ
ГЕОЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ТЕРИТОРІЙ ТА МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ МОНІТОРИНГУ
ХІМІЧНИХ ЗАБРУДНЮВАЧІВ З УРАХУВАННЯМ СЕЗОННИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЇХНЬОЇ ЛАТЕРАЛЬНОЇ
МІГРАЦІЇ…………………………………………………………………………….
5.1. Методичні підходи моніторингу хімічного забруднення (на прикладі
Димерського комплексного географічного стаціонару Інституту географії НАН
України)………………………………………….
5.1.1. Рівень і динаміка забруднення поліських ландшафтів (на прикладі
Димерського комплексного географічного стаціонару)
5.1.2. Методичні підходи моніторингу хімічного забруднення із використанням
штучних сорбентів……………………………………
5.2. Геоекологічна оцінка території населених пунктів за умовами сезонних
особливостей перерозподілу забруднюючих речовин (на прикладі території
землекористування Староборовицької сільської ради Щорського району
Чернігівської області)………………………………………………….
5.3. Організація та пропозиції щодо моніторингу локального рівня (на прикладі
території землекористування Староборовицької сільської ради Щорського району
Чернігівської області)………………………………………………….
ВИСНОВКИ ДО
РОЗДІЛУ ………………………………………………………
ВИСНОВКИ………………………………………………………………………….
ЛІТЕРАТУРА………………………………………………………………………
ДОДАТКИ………………………………………………………………………….
Додаток А. Зведені табличні легенди ландшафтних карт ключових ділянок
дослідження у Київському і Чернігівському Поліссі…………………………….
Додаток Б. Ключова ділянка «Щорс». Опорні точки ландшафтної польової зйомки і
відбору зразків ґрунту……………………………………………………
ВСТУП
Актуальність