Вы здесь

Політичне моделювання як інформаційно-аналітична технологія (на прикладі етноконфесійних відносин у Криму) .

Автор: 
Михайлова Анна Сергіївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U003838
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………………………
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ…
1.1. Інформаційно-аналітичні технології і моделювання регіональних соціально-
політичних процесів у зарубіжній та вітчизняній літературі…….
1.2. Методологія й емпірична база дослідження етноконфесійних процесів
в Автономній Республіці Крим…………………………………………
Висновки до 
розділу…………………………………………………………
РОЗДІЛ 2. ПОЛІТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ТИП ПРИКЛАДНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ………………….
2.1. Політичний аналіз у вивченні соціально-політичних ситуацій: підходи й
параметри дослідження……………………………………….
2.2. Політичне моделювання як метод політичного
аналізу……….
2.3. Особливості вивчення соціально-політичної ситуації в контексті прикладного
моделювання………………………………………………….
Висновки до
розділу……………………………………………………
РОЗДІЛ 3. МОДЕЛЮВАННЯ ЕТНОКОНФЕСІЙНОЇ СИТУАЦІЇ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ
КРИМ…………………………….
3.1. Етноконфесійна ситуація в Криму як соціально-політична
проблема…………………………………………………………………………….
3.2. Алгоритм моделювання міжконфесійних і міжнаціональних відносин в
Автономній Республіці Крим……………………………………….
3.3. Інформаційно-аналітична робота в органах державної влади АРК: рівень
досліджень, організація, напрямки
оптимізації……………
Висновки до
розділу………………………………………………………
ВИСНОВКИ……………………………………………………………….
СПИСОК