Вы здесь

Ацетилацетонати Плюмбуму, Кадмію та Хрому як стандартні зразки складу для атомно-абсорбційної спектрометрії

Автор: 
Шкумат Ася Анатоліївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U003884
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ І ПОЗНАЧЕНЬ………………….
ВСТУП……………………………………………………………………………
РОЗДІЛ 1. ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД………………………………………
1.1. Стандартні зразки в хімічному аналізі……………………………………
1.2. Методи визначення Кадмію, Плюмбуму та Хрому в об’єктах довкілля.
1.3. Способи пробопідготовки об’єктів довкілля для аналізу…………….
1.4. Способи підвищення чутливості атомно-абсорбційних визначень……
1.5. Заважаючий вплив супутніх компонентів при визначенні Плюмбуму, Кадмію й
Хрому………………………………………………………………….
Висновки до
розділу ………………………………………………………….
РОЗДІЛ 2. ТЕХНІКА ЕКСПЕРИМЕНТУ………………………………
РОЗДІЛ 3. ДОСЛІДЖЕННЯ АЦЕТИЛАЦЕТОНАТІВ КАДМІЮ, ХРОМУ ТА ПЛЮМБУМУ ЯК СТАНДАРТНИХ
ЗРАЗКІВ СКЛАДУ….
3.1. Синтез, очистка й аналіз ацетилацетонатів металів………………….
3.2. Дослідження стабільності та однорідності зразків………………………
3.3. Похибка визначення металу в зразках………………………………….
3.4. Дослідження розчинності зразків у воді та органічних розчинниках……
Висновки до
розділу …………………………………………………………
РОЗДІЛ 4. АТОМНО-АБСОРБЦІЙНЕ ВИЗНАЧЕННЯ КАДМІЮ, ПЛЮМБУМУ ТА ХРОМУ В ЗРАЗКАХ
РІЗНОГО ПОХОДЖЕННЯ.
4.1. Екстракційно-атомно-абсорбційне визначення кількісного вмісту Хрому в
стопах………………………………………………………………….
4.2. Визначення Кадмію, Плюмбуму та Хрому в нафтопродуктах……….
Висновки до
розділу ………………………………………….……………….
РОЗДІЛ 5. МОЖЛИВОСТІ АТОМНО-АБСОРБЦІЙНОГО ВИЗНА-ЧЕННЯ МЕТАЛІВ У
НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОМУ ПОЛУМ’Ї………
5.1. Вплив поверхнево-активних речовин, мінеральних кислот і супутніх
компонентів на атомно-абсорбційне визначення Кадмію, Плюмбуму й
Хрому……………………………………………………………………………
5.2. Атомно-абсорбційне визначення Кадмію, Плюмбуму в продуктах
харчування……………………………………………………………………….
5.3. Атомно-абсорбційне визначення Хрому у промислових стічних водах.
Висновки до
розділу ……………………………………………………………
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………
СПИСОК