Вы здесь

Імунобіологічна реактивність і біохімічний профіль крові поросят, хворих на коліентеротоксемію та застосування гама-глобулінів

Автор: 
Рацький Маркіян Іванович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U004398
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
1.
Етіологія, патогенез та способи профілактики і лікування коліентеротоксемії
поросят
1.
Імунітет і специфічна профілактика
1.
Імуноглобуліни в імунній відповіді тварин
1.
Роль процесів пероксидного окиснення ліпідів в імунній відповіді тварин
1.5.
Загальний висновок з огляду літератури
РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
2.
Схема досліджень
2.
Методики досліджень визначення:
2.2. Кількості еритроцитів
2.2. Концентрації гемоглобіну
2.2. Кількості лейкоцитів
2.2. Співвідношення окремих форм лейкоцитів (лейкограма)
2.2. Кількості Т- і В-лімфоцитів та їх субпопуляцій
2.2. Оцінки проліферативної активності Т-лімфоцитів у реакція
бласттрансформації на мітоген (фітогемаглютинін)
2.2. Фагоцитарної активності нейтрофілів
2.2. Лізоцимної активності сироватки крові
2.2. Вмісту імуноглобулінів G і M у сироватці крові
2.2. Вмісту циркулюючих імунних комплексів
2.2. Вмісту загального білка
2.2. Концентрації ТБК-активних продуктів (малонового діальдегіду)
2.2. Концентрації гідроперекисів ліпідів
2.2. Активності ферментів АлАТ, АсАТ
2.2. Вмісту молекул середньої маси
2.2. Жирнокислотного складу загальних ліпідів
РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
3.
Імунний статус і метаболічний профіль крові в клінічно здорових та хворих
коліентеротоксемією поросят
3.1. Клінічні та патологоанатомічні дослідження поросят
3.1. Кількість лейкоцитів і співвідношення їх окремих форм та гематологічний
профіль крові поросят, що піддавались дослідженню
3.1. Кількість Т- і В-лімфоцитів та співвідношення їх субпопуляцій у крові
клінічно здорових та хворих на коліентеротоксемію поросят
3.1. Показники неспецифічної резистентності клінічно здорових та хворих на
коліентеротоксемію поросят
3.1. Біохімічні показники крові поросят, що піддавались дослідженню
3.
Показники клітинного і гуморального імунітету та біохімічний профіль крові
поросят при відлученні від свиноматки та за дії специфічних гамма-глобулінів
3.2. Клінічна картина крові поросят
3.2. Кількість лейкоцитів і співвідношення їх окремих форм у крові поросят
3.2. Кількість Т- і В-лімфоцитів і співвідношення їх популяцій у крові
поросят, що піддавались дослідженню
3.2. Показники неспецифічної резистентності поросят, що піддавались
дослідженню
3.2. Біохімічні показники крові поросят, що піддавались дослідженню
3.2. Показники продуктивності поросят, що піддавались дослідженню
РОЗДІЛ 4. АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ
ВИСНОВКИ
практичні рекомендації
СПИСОК