Вы здесь

Аналіз функціонального шару органокремнеземів із закріпленими кислотними та основними групами методом кондуктометрії

Автор: 
Кобилінська Наталя Григорівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U004558
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
1.1. Зв’язок між властивостями ОК та складом функціонального шару
1.2. Методи вивчення складу та будови функціонального шару ОК
1.2.1. Елементний аналіз.
1.2.2. Титриметрія.
1.2.3. Функціональний аналіз.
1.2.4. Термогравіметричний аналіз
1.2.5. Вимірювання сорбційної ємності ОК.
1.2.6. Рентгенівська фотоелектронна спектроскопія.
1.3. Особливості кількісного визначення функціональних груп на поверхні ОК з
поліфункціональним поверхневим шаром.
1.4. Протолітичні рівноваги на поверхні ОК з N-вмісними групами
1.5. Особливості взаємодії іонів Cu+ з азотвмісними ОК
1.6. Практичні аспекти методу кондуктометрії в аналізі різних речовин
1.7. Висновки з літературного огляду та задачі дослідження
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ І ОБ'ЄКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Методи дослідження адсорбентів
2.2. Об’єкти дослідження
2.3. Синтез МСМ з моно- та біфункціональним поверхневим шаром та їх
ідентифікація
2.3.1. Методика синтезу монофункціональних ВМОК з амінопропільними та
етилендиамінними функціональними групами.
2.3.2. Структурно-адсорбційні характеристики монофункціональних амінвмісних
МСМ.
2.3.3. Методики синтезу біфункціональних ВМОК з амінопропільними та алкільними
функціональними групами.
2.3.4. Структурно-адсорбційні характеристики біфункціональних МСМ.
2.3.5. Методика синтезу ВМОК з тіолпропільними та фенільними групами.
2.4. Методика підготовки кремнезему до функціоналізації
2.5. Приготування розчинів та визначення їх концентрацій
2.6. Методики дослідження кислотно-основних властивостей ОК
2.6.1. Кондуктометричне титрування.
2.6.2. рН-метричне титрування.
2.6. Розрахунок констат протолітичної рівноваги.
2.7. Методики дослідження адсорбційних властивостей ОК
2.8. Методика оберненого кондуктометричного титрування, що грунтується на
реакції осадження.
РОЗДІЛ 3. ДОСЛІДЖЕННЯ ОК З ЗАКРІПЛЕНИМИ КИСЛОТНИМИ ГРУПАМИ
3. Кондуктометричне дослідження немодифікованих кремнеземів
3.1.1. Оптимізація умов підготовки носія перед функціоналізацією.
3.1.2. Вплив кремнеземної матриці на кондуктометричні вимірювання
3.2. Кондуктометричне титрування ОК із сульфогрупами
3.3. ОК із закріпленою N-метиламінофосфоновою кислотою
3.3.1. Кондуктометричне титрування адсорбційно закріпленої HPO3.
3.3. ОК із іммобілізованою N-метиламінофосфоновою кислотою.
3.4. ОК функціоналізований піридинкарбоновою кислотою (SiО-Py-COOH)
3.5. ОК з закріпленою імінодиоцтовою кислотою (SiО-N(COOH))
3.6. OK із закріпленими тіольними групами (МСМ-SH)
3.6.1. Кислотно-основне кондуктометричне титрування МСМ-SH.
3.6.2. Кондуктометричне титрування МСМ-SH, що ґрунтується на реакції
осадження.
РОЗДІЛ 4. КОНДУКТОМЕТРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОК ФУНКЦІОНАЛІЗОВАНИХ ГРУПАМИ ОСНОВНОЇ
ПРИРОДИ
4.1. Взаємодія немодифікованої кремнеземної матриці з кислотою
4.2. ОК з ковалентно закріпленими на поверхні N-вмісними групами
4.1.1. Кондуктометричне визначення концентрації NH-груп, ковалентно
закріплених на поверхні SiO2.
4.2.2. Перевірка метрологічних характеристик методик визначення
кондуктометричним титруванням.
4.2.3. Протолітичні властивості ОК з ковалентно закріпленими NH-групами.
4.2.4. Вплив температури на кислотно-основні властивості ХМК-NH
4.2.6. Дослідження бідентатних N-вмісних ХМК
4.3. Кондуктометричне дослідження ВМОК , функціоналізованих амінвмісними
групами
4.3.1. ВМОК з монофункціональним поверхневим шаром
4.3.2. Біфункціональні амінвмісні ВМОК
4.3.2.1. Склад функціонального шару біфункціональних амінвмісних ВМОК.
4.3.2.1. Протолітичні властивості біфункціональних амінвмісних ВМОК
РОЗДІЛ 5. ЗОНДУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ШАРУ АМІНВМІСНИХ ОК ІОНАМИ МІДІ(ІІ)
5. Кондуктометричне дослідження взаємодії іонів міді(ІІ) з амінвмісними ОК
5.1.1. Кондуктометричне титрування ХМК-NH2.
5.1.2. Кондуктометричне титрування моно- та біфункціональних ВМОК
функціоналізованих NH–групами.
5.2. Вивчення адсорбції іонів Cu+ на поверхні амінвмісних ОК
5.2.1. Визначення оптимальних умов адсорбції іонів міді(ІІ) амінвмісними
ОК.
5.2.2. Визначення СОЄ по відношенню до іонів міді (ІІ).
5.2.3. Склад комплексів іонів міді(ІІ) з амінвмісними ОК.
5.3. Будова та стійкість комплексів міді(ІІ) на поверхні N-вмісних ОК.
5.3.1. Спектроскопічні дослідження.
5.3. Стійкість комплексів міді(ІІ) на поверхні амінвмісних ОК.
ВИСНОВКИ
ДОДАТКИ
СПИСОК