Вы здесь

Тяжкі загострення бронхіальної астми: клінічний та фармакоекономічний аналіз

Автор: 
Овчарук Марія Валентинівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U004625
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Стор.
СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ……………………………………………
ВСТУП…………………………………………………………………………….
РОЗДІЛ 1. БРОНХІАЛЬНА АСТМА. ТЯЖКЕ ЗАГОСТРЕННЯ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ. СУЧАСНИЙ
СТАН ПРОБЛЕМИ
(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)………………………………………………………….
Сучасний підхід до визначення бронхіальної астми,
епідеміологія, етіологія…………………………………………………….
Тяжкі загострення бронхіальної астми…………………………….
Клініко-епідеміологічні особливості тяжкої астми
в останнє десятиліття………………………………………………………
Сучасні підходи до лікування бронхіальної астми та її важкого
загострення………………………………………………………………….
Фармакоепідеміологія та фармакоекономіка при бронхіальній
астмі……………………………………………………………………….
РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ…………………….
2.1. Характеристика матеріалів швидкої допомоги……………………
2.2. Загальна характеристика контингенту хворих, що регулярно викликають карету
швидкої допомоги……………………………………
2.3. Характеристика пацієнтів, що були відібрані
для спостереження…………………………………………………………
2.4. Методи дослідження………………………………………………
2.4.1. Методика обстеження хворих з тяжким,
неконтрольованим перебігом бронхіальної астми………………….
2.4.2. Методика оцінки застосування базисної терапії…………
2.4.3. Методика фармакоекономічного аналізу…………………
2.4.4. Статистична обробка матеріалів дослідження……………
РОЗДІЛ 3. РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ВИКЛИКІВ ШВИДКОЇ ДОПОМОГИ З ПРИВОДУ ВАЖКИХ
ЗАГОСТРЕНЬ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ В м. ВІННИЦЯ ЗА , ,
рр………………………………
3.1. Тяжкі загострення бронхіальної астми в структурі всіх
викликів швидкої допомоги………………………………………………
3.2. Динаміка повторних викликів швидкої допомоги………………
3.3. Госпіталізація……………………………………………………….
РОЗДІЛ 4. АНАЛІЗ ПРИЧИН ЗАГОСТРЕНЬ БРОНХІАЛЬНОЇ
АСТМИ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТУ ХВОРИХ,
ЩО ЧАСТО ВИКЛИКАЮТЬ ШВИДКУ ДОПОМОГУ………………………
РОЗДІЛ 5. КЛІНІКО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ПАЦІЄНТІВ, ЩО РЕГУЛЯРНО КОРИСТУЮТЬСЯ ПОСЛУГАМИ ШВИДКОЇ
ДОПОМОГИ……………………………………………………….
5.1. Оцінка перебігу бронхіальної астми за результатами
АСТ-опитувальника……………………………………………………….
5.2. Динаміка показників функції зовнішнього дихання…………….
РОЗДІЛ 6. ФАРМАКОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВИТРАТ,
ПОВ’ЯЗАНИХ З БРОНХІАЛЬНОЮ АСТМОЮ………………………………
6.1. Аналіз витрат, пов’язаних з бронхіальною астмою, у м. Вінниці
6.2. Розрахунок витрат пацієнтів та вартість базисної терапії
пацієнтів з бронхіальною астмою………………………………………
6.3. Моніторинг викликів швидкої допомоги хворими до і після призначення
базисної терапії…………………………………………….
ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ………………
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ………………………………………………
ДОДАТОК А……………………………………………………………….……
ДОДАТОК Б……………………………………………………………………
СПИСОК