Вы здесь

Використання імуногенетичних методів для збереження генофонду свиней великої чорної породи

Автор: 
Парасочка Інна Федорівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U004771
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

<p style="font-family: 'Times New Roman', 'Times', serif; font-size: 18px; background-color: #ffffff;"><span style="background-color: #ffffff;">ЗМІСТ<br />ВСТУП <br />1. ОГЛЯД ЛIТЕРАТУРИ <br />1.1. Проблема збереження бiологiчного різноманіття <br />1.2. Використання імуногенетичних маркерів в селекції свиней <br />1.3. Імуногенетичні методи підвищення відтворювальної здатності свиней <br />1.4. Проблема збереження генофонду свиней <br />2. ЗАГАЛЬНА МЕТОДИКА I ОСНОВНI МЕТОДИ ДОСЛIДЖЕНЬ <br />3. ОЦІНКА СПЕЦИФІКИ АЛЕЛОФОНДУ ВЕЛИКОЇ ЧОРНОЇ ПОРОДИ <br />ВИСНОВКИ ПО <br />РОЗДІЛУ <br />4. ВНУТРІШНЬОПОРОДНА МІНЛИВОСТЬ АЛЕЛОФОНДУ ВЕЛИКОЇ ЧОРНОЇ ПОРОДИ <br />ВИСНОВКИ ПО <br />РОЗДІЛУ <br />5. ОЦІНКА ГЕНЕТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ В ПОРОДІ <br />5.1. Імуногенетична структура популяцій великої чорної породи <br />5.2. Імуногенетичний аналіз генофондового стада „Червона Зірка” <br />5.3. Імуногенетичний аналіз генеалогічної структури племзаводу „Червона<br />Зірка” <br />ВИСНОВКИ ПО <br />РОЗДІЛУ <br />6. МІКРОЕВОЛЮЦІЙНІ ПРОЦЕСИ І АНАЛІЗ ГЕНОТИПІВ ЗА ІМУНОГЕНЕТИЧНИМИ<br />МАРКЕРАМИ <br />ВИСНОВКИ ПО <br />РОЗДІЛУ <br />7. ІМУНОГЕНЕТИЧНА ОЦІНКА РЕПРОДУКТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СВИНОМАТОК ВЕЛИКОЇ ЧОРНОЇ<br />ПОРОДИ <br />ВИСНОВКИ ПО <br />РОЗДІЛУ <br />8. Перспективи використання імуногенетичних маркерів при збереженні<br />генофонду <br />ВИСНОВКИ <br />СПИСОК</span></p>