Вы здесь

Закономірності формування і застосування термостійких струмопровідних силоксанграфітових матеріалів

Автор: 
Мельник Любов Іванівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U005175
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ.
ВСТУП.
РОЗДІЛ 1. СУЧАСНІ СТРУМОПРОВІДНІ МАТЕРІАЛИ. ПЕРСПЕКТИВИ
РОЗВИТКУ.
1.1. Склад, структура, властивості струмопровідних
матеріалів
1.2. Термічна стабільність струмопровідних композитів.
1.3. Основні властивості компонентів для термостійких струмопровідних
матеріалів
1.4. Існуюча інформація про процеси взаємодії в системі вуглецевовмісні
матеріали - ПОС, їх основні властивості
РОЗДІЛ 2. ОБ’ЄКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ.
ФІЗИКО-ХІМІЧНІ МЕТОДИ ЇХ ВИВЧЕННЯ.
2.1. Теоретичні посилання до вибору об’єктів дослідження
2.2. Об’єкти дослідження та їх фізико-хімічні властивості
2.2.1. Кремнійорганічні
лаки
2.2.2. Наповнювачі –
графіти
2.2.3. Допоміжні
матеріали.
2.2.3.1. Аеросил
А-5.
2.2.3.2.
Етилсилікат-.
2.2.3.3. Стабілізатор МФСН-В
2.2.3.4. Терморозширений графіт з різними
інтеркалянтами
2.3. Методи дослідження і особливості використання
2.3.1. Методи дослідження графіту і термографеніту
2.3.1.1. Визначення питомої поверхні
2.3.1.2. Оцінка пікнометричної густини.
2.3.1.3. Визначення коефіцієнту терморозширення
2.3.1.4. Визначення пористості
2.3.2. Методи дослідження композиційних матеріалів
Метод визначення пористості.
2.3.2.2. Дослідження електроопору
2.3.2.3. Дослідження механічних властивостей композиційних
матеріалів
2.3.2.4. Дослідження температурної залежності теплопровідності композиційних
матеріалів.
2.3.2.5. Дослідження коефіцієнта термічного лінійного розширення композиційних
матеріалів
2.3.3. Методи дослідження електропровідних покриттів.
2.3.3.1. Визначення реологічних характеристик
2.3.3.2. Комплексний термічний аналіз.
2.3.3.3. ІЧ-спектроскопічний аналіз
2.3.3.4. Рентгенофлуорисцентний аналіз
2.3.3.5. Визначення товщини покриття
2.3.3.6. Визначення адгезії лакофарбового покриття
2.3.3.7. Визначення вологопоглинання лакофарбового
покриття.
2.3.3.8. Визначення електропровідності лакофарбового
покриття.
2.3.3.9. Визначення питомого опору лакофарбового
покриття.
2.3.3 Визначення максимального тепловиділення з одиниці
поверхні.
2.3.3 Визначення температурного коефіцієнту
опору
2.3.3 Вимірювання крайового кута змочування.
2.3.3 Визначення впливу старіння лакофарбового покриття на
електропровідність
2.4. Статистична обробка результатів та оцінка їх
достовірності
ВИСНОВКИ ДО
РОЗДІЛУ
2.
РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСІВ ВЗАЄМОДІЇ В СИСТЕМІ ПОЛІОРГАНОСИЛОКСАН –
ГРАФІТ
3.1. Структура та фізико-хімічні властивості природних і терморозширених
графітів.
3.2. Оцінка ефективності суміщення природних графітів з поліорганосилоксанами
.
3.3. Реологічні властивості системи ПОС – графіт
ВИСНОВКИ ДО
РОЗДІЛУ
3
РОЗДІЛ 4. СТРУМОПРОВІДНІ ПОКРИТТЯ НА ОСНОВІ СИСТЕМИ ПОС -
ГРАФІТ
4.1. Технологія одержання лакофарбових матеріалів на основі систем ПОС-графіт
Експлуатаційні властивості кремнійорганічних покриттів на основі
графіту
4.3. Електрофізичні властивості кремнійорганічних покриттів на основі
графіту
Тепловиділення в кремнійорганічних покриттях на основі графіту
.
ВИСНОВКИ ДО
РОЗДІЛУ
4.
РОЗДІЛ 5. СТРУКТУРА І ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙНИХ
МАТЕРІАЛІВ СИСТЕМИ ПОС-ТРГ
5.1. Технологія одержання і структура композиційних матеріалів системи ПОС -
ТРГ
5.2. Фізико-механічні властивості КМ системи ПОС-ТРГ.
5.3. Електрофізичні характеристики композиційних матеріалів системи
ПОС-ТРГ.
5.4. Теплофізичні властивості композитів системи ПОС-ТРГ.
ВИСНОВКИ ДО
РОЗДІЛУ
5.
УЗАГАЛЬНЮЮЧІ
ВИСНОВКИ
СПИСОК