Вы здесь

Регіональне та інтеррегіональне в українській лексикографії кінця ХІХ – початку ХХ століття

Автор: 
Скиба Ірина Геннадіївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U005474
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ.
ВСТУП.
РОЗДІЛ 1. „Малоруско-нїмецкий словар” Є. Желехівського, С. Недільського і
„Словарь української мови” за ред. Б. Грінченка у світлі лінгвістичної
критики………
1.1. Роль лексикографічних праць Є. Желехівського, С. Недільського та за ред.
Б. Грінченка у формуванні лексичних норм української літературної мови кінця
ХІХ –
початку ХХ ст……………….
1.2. Макроструктура „Малоруско-нїмецкого словаря” Є. Желехівського, С.
Недільського .
1.2.1. Загальна характеристика та історія створення словника.
1.2.2. Джерела
словника.
1.2.3. Реєстр
словника
1.2.4. Особливості правопису
словника.
1.3. Макроструктура „Словаря української мови” за ред.
Б. Грінченка.
1.3.1. Загальна характеристика та історія створення
словника………………………………………………………………
1.3.2. Джерела
словника
1.3.3. Реєстр
словника
1.3.4. Особливості правопису
словника.
1.4. „Малоруско-нїмецкий словар” Є. Желехівського, С. Недільського і „Словарь
української мови” за ред. Б. Грінченка як епохальні лексикографічні праці свого
часу…………
Висновки до першого
розділу .…………….…………….
РОЗДІЛ 2. Зіставна характеристика мікро- та медіаструктури словників Є.
Желехівського, С. Недільського та за ред. Б. Грінченка – інтегральних
лексикографічних праць кінця ХІХ – початку ХХ ст.
…………….
2.1. Мікроструктура словників Є. Желехівського, С. Недільського та за ред. Б.
Грінченка.
2.2. Медіаструктура словників Є. Желехівського, С. Недільського та за ред. Б.
Грінченка (на матеріалі ТГЛ „Назви
спорідненості”).
2.2.1. Репрезентація назв повної спорідненості……………………
2.2.2. Репрезентація назв першої прямої лінії спорідненості
2.2.3. Репрезентація назв спорідненості прямої лінії другого
ступеня
2.2.4. Репрезентація назв другої бокової лінії спорідненості….
2.2.5. Репрезентація назви неповної спорідненості.
2.2.6. Репрезентація назв, що виражають відносини свояцтва.
Висновки до другого
розділу………….
РОЗДІЛ 3. Інтегральні та диференційні риси лексиконів „Малоруско-нїмецкого
словаря” Є. Желехівського, С. Недільського і „Словаря української мови” за ред.
Б. Грінченка……………………………………………………………
3.1. Системні відношення в лексиці української мови (на матеріалі ТГЛ „Риси
людини”)
3.2. Синонімічні та антонімічні відношення у складі вокабуляру
„Малоруско-нїмецкого словаря” Є. Желехівського, С. Недільського та „Словаря
української мови” за ред. Б. Грінченка (на матеріалі ТГЛ „Риси
людини”).
3.3. Загальна характеристика сегмента лексикону „Малоруско-нїмецкого словаря”
Є. Желехівського, С. Недільського, не відтвореного у „Словарі української мови”
за ред.
Б. Грінченка
Висновки до третього
розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК