Вы здесь

Особливості розвитку практичного мислення майстрів виробничого навчання

Автор: 
Ягупова Ольга Василівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U005475
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАКТИЧНОГО МИСЛЕННЯ
МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ
1.1. Практичне мислення педагогів як предмет наукових досліджень
1.2. Обґрунтування основного методологічного підходу до дослідження практичного
мислення та його розвитку в майстрів виробничого навчання
1.3. Психологічний аналіз практичного мислення майстрів виробничого навчання
1.4. Розвиток практичного мислення майстрів виробничого навчання
Висновки до
розділу
РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИНЕНОСТІ ПРАКТИЧНОГО МИСЛЕННЯ
У МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ
2.1. Критерії та показники діагностування практичного мислення майстрів
виробничого навчання
2.2. Загальна методика дослідження особливостей розвитку практичного мислення у
майстрів виробничого навчання
Висновки до
розділу
РОЗДІЛ 3. ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ ПРАКТИЧНОГО МИСЛЕННЯ У МАЙСТРІВ
ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ НАБУТТЯ НИМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТА ДОСВІДУ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
3.1. Вікові та освітні особливості розвитку показників практичного мислення
майстрів виробничого навчання
3.2. Особливості розвитку показників практичного мислення майстрів виробничого
навчання з різним досвідом педагогічної діяльності
3.3. Особливості розвитку показників практичного мислення майстрів виробничого
навчання з різним досвідом професійної діяльності
Висновки до
розділу
ВИСНОВКИ
ДОДАТКИ
СПИСОК