Вы здесь

Оптимізація лікування пептичної виразки дванадця-типалої кишки в сполученні з гіпертонічною хворобою

Автор: 
Шупер Сергій Вікторович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U005605
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Список умовних скорочень
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЕТІОПАТОГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ КОМОРБІДНОГО ПЕРЕБІГУ ПЕПТИЧНОЇ ВИРАЗКИ
ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ ТА ГІПЕРТОНІЧНОЇ ХВОРОБИ. СУЧАСНИЙ СТАН ЛІКУВАННЯ ПВ ДПК
(огляд літератури)
1.1. Сучасні погляди на етіологію і патогенез пептичної виразки
1.2. Сучасні уявлення про роль психовегетативних розладів у патогенезі ПВ ДПК
та ГХ
1.3. Роль факторів ризику в прогресуванні гіпертонічної хвороби
1.4. Значення дисфункції ендотелію в розвитку сполученої патології
1.5. Основні напрямки удосконалення лікування ПВ ДПК
РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Матеріали дослідження
2.2. Методи дослідження
РОЗДІЛ 3. ВПЛИВ ТІВОРТІНУ НА КЛІНІЧНІ ПОКАЗНИКИ У ХВОРИХ НА ПЕПТИЧНУ ВИРАЗКУ
ДПК У СПОЛУЧЕННІ З ГІ-ПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ ПІД ЧАС ЛІКУВАННЯ
3.1. Клінічні прояви у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки в
сполученні з гіпертонічною хворобою
3.2. Вплив тівортіну на прояви ВСР
РОЗДІЛ 4. МЕТАБОЛІЧНІ ПОРУШЕННЯ В ПРОГРЕСУВАННІ ГІПЕРТОНІЧНОЇ ХВОРОБИ У ХВОРИХ
НА ПЕПТИЧНУ ВИРАЗКУ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ
4.1. Рівень ЕТ- у хворих на ПВ ДПК у сполученні з ГХ
4.2. Роль NO в розвитку пептичної виразки ДПК в сполученні з гіпертонічною
хворобою
4.3. Показники ПОЛ та АОС у хворих на пептичну виразку ДПК в сполученні з
гіпертонічною хворобою
4.4. Ефективність тівортіну в лікуванні хворих на ПВ ДПК у сполученні з ГХ
РОЗДІЛ 5. СТАН ІМУННОГО ГОМЕОСТАЗУ У ХВОРИХ НА ПЕП-ТИЧНУ ВИРАЗКУ ДПК У
СПОЛУЧЕННІ З ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ ТА ЙОГО КОРЕКЦІЯ ТІВОРТІНОМ
5.1. Стан клітинної ланки імунітету у хворих на ПВ ДПК у сполученні з ГХ
5.2. Зміни сироваткових імуноглобулінів у хворих із коморбідною патологією
внутрішніх органів
5.3. Інтерфероновий статус у хворих на ПВ ДПК у сполученні з ГХ
5.4. Вплив тівортіну на імунологічний статус хворих із коморбідною патологією
РОЗДІЛ 6. ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНТЕЛЛАНУ В МЕДИЧНІЙ РЕАБІ-ЛІТАЦІЇ ­ХВО­РИХ НА ПЕПТИЧНУ
ВИРАЗКУ ДПК У СПОЛУ-ЧЕННІ З ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ
АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ВИСНОВКИ
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
СПИСОК