Вы здесь

Підвищення надійності експлуатації газоконденсатних родовищ в умовах вуглекислотної корозії і гідратоутворення із застосуванням комплексного інгібітору на основі бішофіту.

Автор: 
Дмитренко Вікторія Іванівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U005693
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ…………………………………………
ВСТУП………………………….………………………………………………
РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ДОСЛІДЖЕНЬ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ ГІДРАТОУТВОРЕННЯ ТА КОРОЗІЇ ПІД ЧАС
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГАЗОПРОМИСЛОВИХ ОБ’ЄКТІВ
Гідратоутворення і корозія як основні чинники зниження
надійності видобування газової вуглеводневої сировини….………….
Гідратоутворення, причини виникнення гідратів під час
видобування природного газу, попередження та ліквідація
гідратів у промислових умовах …………………………………….………
Корозія газопромислового обладнання, методи
захисту від корозії…………………………………………………………….
Інгібіторний захист газових свердловин в умовах
утворення газових гідратів………………………………………………….
Технології інгібіторного захисту газопромислового
обладнання від корозії………………………………………………………
Захист від гідратоутворення і корозії обладнання
свердловин комплексними інгібіторами……………………………….…
Постановка задач…………………………….…………………….……
РОЗДІЛ 2. ОБ’ЄКТ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Геолого-технічна характеристика основних газових і
газоконденсатних родовищ на прикладі Східного
нафтогазопромислового регіону України …….……………………….
2.2. Характеристика інгібітору гідратоутворення ………………………….
2.3. Характеристика поверхнево-активних речовин………………………
2.4. Характеристика реагентів для утримування іонів заліза
в розчинному стані……………………………………………………………
2.5. Методи дослідження……………………………………………………
2.5.1. Експериментальна установка та методика вивчення
гідратоутворення природних газів……………………………………………
2.5.2. Планування експерименту з визначення корозійної
активності розчинів бішофіту…………………….………………………….
2.5.3. Методика дослідження корозійних процесів у розчині
бішофіту та ефективності поверхнево-активних речовин
як інгібіторів корозії………………………………………………………….
2.5.4. Визначення ефективності стабілізаторів іонів заліза
колориметричним методом…………………………………………………
2.5.5. Визначення ступеня та кінетики осадження
кальцій сульфату………………………………………………………….….
2.5.6. Дослідження розчинності NаСl у комплексному
інгібіторі методом розчинності…………….………………………………
2.5.7. Методи статистичної обробки даних…………………………………
Висновки до
розділу ……………………………………………………
РОЗДІЛ 3. ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ З РОЗРОБЛЕННЯ РЕЦЕПТУРИ КОМПЛЕКСНОГО
ІНГІБІТОРУ ГІДРАТОУТВОРЕННЯ
ТА КОРОЗІЇ
3.1. Умови гідратоутворення газів з добавкою
поверхнево-активних речовин……………………………………………….
3.2. Лабораторні дослідження корозійної активності розчинів
бішофіту та захисної дії поверхнево-активних речовин
як інгібіторів корозії у його розчинах……………………………….………
3.2. Лабораторні дослідження корозійної
активності розчинів бішофіту………………………………………………
3.2.2. Вплив концентрації поверхнево-активних речовин на
ефективність їх захисної дії в розчині бішофіту………………………
3.3. Вибір стабілізатора іонів заліза………………….…………….…………
3.4. Дослідження впливу поверхнево-активних речовин і
стабілізаторів іонів заліза на осадоутворення в розчині бішофіту
при його знесульфатуванні……………………………………….…….
3.5. Розроблення рецептури комплексного інгібітору
гідратоутворення і корозії ОV- на основі бішофіту………….……….
Висновки до
розділу 3……………………………………………………
РОЗДІЛ 4. ТЕХНОЛОГІЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ГІДРАТОУТВОРЕННЯ ТА КОРОЗІЇ ПІД ЧАС
ВИДОБУВАННЯ ВУГЛЕВОДНЕВОЇ СИРОВИНИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КОМПЛЕКСНОГО ІНГІБІТОРУ
НА ОСНОВІ БІШОФІТУ
4.1. Технологія приготування комплексного
інгібітору гідратоутворення та корозії ОV-…………………………
4.2. Розроблення способу хімічної регенерації комплексного
інгібітору гідратоутворення та корозії ОV-……………………………
4.3. Технологічна схема теплової регенерації
комплексного інгібітору ОV-………………………………….…………
4.4. Технологія попередження гідратоутворення та корозії під час
видобування вуглеводневої сировини із застосуванням комплексного
інгібітору ОV-………………………………………………………………
Висновки до
розділу ………………………………………….…………….
РОЗДІЛ 5. ПРОМИСЛОВІ ВИПРОБУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ГІДРАТОУТВОРЕННЯ ТА
КОРОЗІЇ ПІД ЧАС ВИДОБУВАННЯ ВУГЛЕВОДНЕВОЇ СИРОВИНИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ
КОМПЛЕКСНОГО ІНГІБІТОРУ НА ОСНОВІ БІШОФІТУ
5.1. Результати дослідно-промислового випробування
технології приготування комплексного інгібітору ОV-…………………
5.2. Результати дослідно-промислового випробування
хімічної регенерації комплексного інгібітору ОV-…………………….
5.3. Результати дослідно-промислового випробування
теплової регенерації комплексного інгібітору ОV-…………………….
5.4. Результати промислового випробування технології
попередження гідратоутворення та корозії на прикладі
Кавердинського ГКР…………….……………………….…………….
5.5. Техніко-економічна ефективність процесів промислового
підготовляння природного газу на Кавердинському ГКР із
застосуванням комплексного інгібітору ОV-……………….…………
Висновки до
розділу ………………………………………………………
ВИСНОВКИ………….………………….…………………….…………….
ДОДАТКИ…………………………………………………………………….
СПИСОК