Вы здесь

Громадсько-політичні об'єднання як суб'єкти політичної нормотворчості.

Автор: 
Гурічева Ольга Олександрівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U005895
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

З М І С Т
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИХ
ОБ’ЄДНАНЬ ЯК СУБ’ЄКТІВ ПОЛІТИЧНОЇ
НОРМОТВОРЧОСТІ……………………………………………
1.1. Громадсько-політичні об’єднання та політичні норми: еволюція понять в
політичній
науці
1.2. Основні підходи до визначення місця та ролі
громадсько-політичних об’єднань в сфері політичної нормотворчості………
1. Методологія та методика дослідження………………………………….
Висновки до 
розділу ……………….………………………………………….
РОЗДІЛ 2. ФУНКЦІОНУВАННЯ ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИХ
ОБ’ЄДНАНЬ У СФЕРІ ПОЛІТИЧНОЇ НОРМОТВОРЧОСТІ.
2.1. Діяльність громадсько-політичних об’єднань як чинник політичної
нормотворчості.
2. Особливості відносин співпраці та конкуренції громадсько-політичних
об’єднань із суб’єктами політичної нормотворчості
2. Активність громадсько-політичних об’єднань в сфері політичної
нормотворчості в періоди інтенсифікації політичних процесів
.
Висновки до
розділу 2.……………………………………………….…………
РОЗДІЛ 3. ПОЛІТИЧНА СУБ’ЄКТНІСТЬ ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИХ ОБ’ЄДНАНЬ СУЧАСНОЇ
УКРАЇНИ: АСПЕКТ ТВОРЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ
НОРМ.
3.1. Традиції та особливості політичної нормотворчості
в сучасній Україні: місце та роль громадсько-політичних об’єднань…….
3.2. Мотиви, інтереси та засоби участі громадсько-політичних об’єднань в
політичній нормотворчості в сучасній Україні……………….
3.3. Перспективи участі громадсько-політичних об’єднань в створенні
політичних норм в умовах сучасної України.…………………….……….…
Висновки до
розділу 3…………………………………………………………
ВИСНОВКИ
.
СПИСОК