Вы здесь

"Експериментальне обґрунтування застосування екстракту з мідії чорноморської (Mytilus galloprovincialis Lam.) у комплексній терапії цукрового діабету".

Автор: 
Шумейко Олексій Григорович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U005952
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ВСТУП .
РОЗДІЛ Сучасний погляд щодо ролі оксидативного стресу як метаболічного механізму формування і мішені для корекції цукрового діабету (огляд літератури) .
1.1.Оксидативний стрес як одна з патогенетичних ланок формування інсулінової резистентності та недостатності і ушкодження клітинних структур за умов цукрового діабету .
1.2. Терапевтичні підходи до відновлення структурно-метаболічних порушень в різних тканинах за умов цукрового діабету .
1.3. Застосування антиоксидантних речовин синтетичного й природного походження для комплексної фармакотерапії цукрового діабету
РОЗДІЛ Матеріали та методи дослідження .2.1. Характеристика матеріалів досліджень . 2.2. Експериментальні моделі інсулінової недостатності .2.3. Методи досліджень .
РОЗДІЛ Вплив екстракту з мідії чорноморської на глюкозний гомеостаз та масу тіла тварин з експериментальним цукровим діабетом .
3.1. Вплив екстракту з мідії чорноморської на глюкозний гомеостаз і масу тіла тварин з абсолютною інсуліновою недостатністю
3.1.1. Вплив екстракту з мідії чорноморської на глюкозний гомеостаз і масу тіла щурів з алоксановим діабетом .
3.1.2. Вплив екстракту з мідії чорноморської на глюкозний гомеостаз і масу тіла щурів з високодозовим стрептозотоциновим діабетом .
3.1.3. Вплив екстракту з мідії чорноморської на глюкозний гомеостаз кролів з дитизоновим діабетом .
3.2. Вплив екстракту з мідії чорноморської на глюкозний гомеостаз та інсулінорезистентність щурів з експериментальним цукровим діабетом типу .
РОЗДІЛ Вплив екстракту з мідії чорноморської на про- та антиоксидантний статус організму тварин з експериментальним цукровим діабетом
4.1. Енергетичний статус печінки та підшлункової залози у тварин з індукованою інсуліновою недостатністю при застосуванні екстракту з мідій
4.2. Вплив екстракту з мідій на оксидативний статус печінки й підшлункової залози у тварин з експериментальним цукровим діабетом
4.2.1. Вплив екстракту з мідій на антиоксидантну ферментативну активність печінки й підшлункової залози у тварин з індукованою інсуліновою недостатністю
4.2.2. Вплив екстракту з мідій на рівень продуктів ліпопероксидації у печінці та підшлунковій залозі щурів з експериментальним цукровим діабетом типу
4.2.3. Вплив екстракту з мідій на рівень продуктів ліпопероксидації у крові та еритроцитах кролів з дитизоновим діабетом .
РОЗДІЛ
Вплив екстракту з мідії чорноморської на структурно-функціональні характеристики тканин у тварин з експериментальним цукровим діабетом
5.1. Вивчення структурно-функціональних властивостей мембрани еритроцитів тварин з індукованою інсуліновою недостатністю та інсулінорезистентністю при використанні екстракту з мідії чорноморської .
5.1.1. Вплив екстракту з мідії чорноморської на структурно-функціональні властивості мембрани еритроцитів кролів
з дитизоновим діабетом .
5.1.2. Вплив екстракту з мідії чорноморської на структурно-функціональні властивості мембран еритроцитів щурів з експериментальним цукровим діабетом типу
5.2. Дослідження впливу екстракту із мідій на інтенсивність апоптотичних процесів у печінці та підшлунковій залозі кролів з дитизоновим діабетом .
5.3. Морфологічна характеристика репаративних процесів у підшлунковій залозі щурів з експериментальним цукровим діабетом типу під впливом екстракту з мідії чорноморської та метформіну
РОЗДІЛ ЗАКЛЮЧЕННЯ .ВИСНОВКИ СПИСОК