Вы здесь

Результат комбінованого генетичного скринінгу вагітних як показання до інвазивної пренатальної діагностики

Автор: 
Бадюк Вікторія Михайлівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U006072
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

<p style="font-family: 'Times New Roman', 'Times', serif; font-size: 18px; background-color: #ffffff;"><span style="background-color: #ffffff;">З М І С Т<br />Стор.ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ .ВСТУП .<br />РОЗДІЛ ХРОМОСОМНА ПАТОЛОГІЯ ЛЮДИНИ, ЇЇ ДІАГНОСТИКА ТА ПРОФІЛАКТИКА (огляд літератури) 1.1. Хромосомна патологія у новонароджених1.2. Основні принципи скринінгових досліджень1. Формування групи ризику хромосомної патології плода на основі скринінгу маркерних білків вагітної1. Особливості перебігу вагітності, які можуть впливати на результат розрахунку індивідуального ризику хромосомної патології плода1. Пренатальна інвазивна цитогенетична діагностика1. Варіанти поліморфізму людини в пренатальній діагностиці.1. Ембріотоксичні антитіла та імунореактивність сироватки вагітних Висновок до <br />розділу<br />РОЗДІЛ ОБ'ЄКТ, ПРЕДМЕТ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ2. Організація скринінгу вагітних та розрахунку індивідуального ризику хромосомної патології плода2. Біохімічний скринінг маркерів сироватки крові вагітних.2. Пренатальні цитогенетичні дослідження в групі високого ризику ХП плода2.3. Спосіб прискореного отримання результату аналізу препаратів метафазних хромосом лімфоцитів периферійної та пуповинної крові2. Визначення імунореактивності сироватки вагітних . Висновок до <br />розділу.<br />РОЗДІЛ АНАЛІЗ ПОКАЗАНЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ІНВАЗИВНОЇ ПРЕНАТАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ НА ПІДСТАВІ ЗМІНЕНИХ БІОХІМІЧНИХ МАРКЕРІВ ВАГІТНИХ3. Загальна характеристика групи вагітних, яким проведена інвазивна пренатальна діагностика у зв'язку зі зміненими біохімічними маркерами або високим індивідуальним ризиком хромосомної патології плода в структурі показань до пренатальної діагностики3. Порівняльна характеристика груп вагітних, яким проведено інвазивну пренатальну діагностику в зв'язку з розрахованим високим ризиком хромосомної патології плода та зміненими біохімічними маркерами .3. Аналіз результатів інвазивної пренатальної діагностики та виявленої хромосомної патології в групі ризику залежно від підстав для проведення пренатальної діагностики Висновок до <br />розділу.<br />РОЗДІЛ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ КОМБІНОВАНОГО ГЕНЕТИЧНОГО СКРИНІНГУ ТА ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЙОГО ЕФЕКТИВНІСТЬ.4. Загальна характеристика вагітних, що проходили комбінований генетичний скринінг 4. Сучасний стан та особливості проведення комбінованого генетичного скринінгу І триместру вагітності.4. Сучасний стан та особливості проведення комбінованого генетичного скринінгу ІІ триместру вагітності.4. Характеристика вагітних та ефективність послідовного проходження комбінованого скринінгу в І та ІІ триместрі вагітності.4. Ефективність формування груп високого ризику хромосомної патології плода окремо в І та ІІ триместрах вагітності.<br /> Висновок до <br />розділу<br />РОЗДІЛ ВИЗНАЧЕННЯ ІМУНОРЕАКТИВНОСТІ СИРОВАТКИ ВАГІТНИХ З ХРОМОСОМНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ ПЛОДА. Висновок до <br />розділу<br />РОЗДІЛ АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ.ВИСНОВКИ Практичні рекомендації Список</span></p>