Вы здесь

Інтеграція фундаментальної та фахової підготовки майбутніх лікарів у процесі вивчення фізико-математичних дисциплін.

Автор: 
Стучинська Наталія Василівна
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2009
Артикул:
3509U000043
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ. ФУНДАМЕНТАЛЬНА ПРИРОДНИЧО-НАУКОВА ПІДГОТОВКА ЛІКАРІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
1.1. Трансформації вищої освіти: кінець ХХ - початок ХХІ століття 1.2. Роль та місце фундаментальних загальноприродничих дисциплін у системі вищої медичної освіти
1.3. Становлення та розвиток фізичної та математичної освіти у медичних університетах: історичний аспект проблеми
1.4. Аналіз концепцій фізичної та математичної освіти у медичних університетах: зарубіжний досвід
1.5. Науково-методичні основи побудови цілісної системи навчання дисциплін фізико-математичного циклу в медичних університетах
Висновки до
розділу I
РОЗДІЛ II. ПОБУДОВА СУЧАСНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ТА МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ ДИСЦИПЛІН ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ
2.1. Теоретичні і методичні засади реалізації принципу інтеграції фундаментальної та фахової підготовки при вивчені курсу "Медична та біологічна фізика".
2.2. Конструювання змісту інтегрованих навчальних дисциплін фізико-математичного циклу, що вивчаються у медичному університеті. Інваріантна та варіативна складові курсу "Медична і біологічна фізика", їх роль у підготовці лікарів різного фаху
2.3. Побудова логіко-дидактичної структури та модульне конструювання навчальної дисципліни "Медична і біологічна фізика".
2.4. Математичні та фізичні моделі як засіб інтеграції фундаментальної та фахової підготовки при вивчені дисциплін фізико-математичного циклу в системі медичної освіти .
2.5. Особистісно орієнтована модель вивчення фізико-математичних дисциплін
2.6. Внутрішньо предметні зв'язки між складовим інтегрованого курсу "Медична та біологічна фізика"
Висновки до
розділу II .
РОЗДІЛ III. МЕТОДИЧНА СИСТЕМА НАВЧАННЯ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ .
3.1. Освітньо інформаційне середовище як засіб інтеграції фундаментальної та фахової підготовки майбутніх лікарів та фармацевтів при вивченні фізико-математичних дисциплін
3.1.1. Методика проведення лекційних занять з курсу "Медична та біологічна фізика .
3.1.2. Методика проведення лабораторних занять з курсу "Медична та біологічна фізика" в медичному університеті з використанням сучасних інформаційних технологій
3.1.3. Розвиток творчої діяльності студентів при організації самостійна роботи з використанням проектної технології .
3.1.4. Індивідуальна дослідницька робота студентів .3. Методика вивчення основ математичного аналізу студентами медичного
та фармацевтичного факультетів
3.3. Теорія та практика навчання стохастиці при підготовці майбутніх лікарів та фармацевтів .
3.4. Забезпечення наступності шкільного та університетського курсів фізики Висновки до
розділу III .
РОЗДІЛ IV. КОНТРОЛЬНО-ОЦІНЮВАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ВИВЧЕННЯ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ДИСЦИПЛІН У МЕДИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ
4.1. Оцінювання успішності студентів при модульно-рейтинговій системі організації навчального процесу
4.1.1.Вибір шкали оцінювання 4.1.2. Надійність, валідність,
роздільна здатність методу оцінювання 4.2. Поточний та підсумковий модульний контроль успішності студентів 4.3. Оцінювання вихідного рівня знань у контексті особистісно орієнтованого навчання
4.4. Статистичний аналіз результатів оцінювання успішності за шкалою ЕСТSВисновки до
розділу IV
РОЗДІЛ V. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ГНУЧКОЇ ВІДКРИТОЇ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ВИВЧЕННЯ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ .
5.1. Організація і методика проведення педагогічного експерименту 5.2. Сучасний стан проблеми: аналіз результатів констатувального педагогічного експерименту .
5.3. Пошуковий етап експерименту 5.4. Формувальний та завершально-коригувальний педагогічний експеримент 5.5. Експертне оцінювання методичної системи, яка базується на інтеграції фундаментальної та фахової підготовки майбутніх лікарів
Висновки до
розділу VВИСНОВКИ СПИСОК