Вы здесь

Особистісно-професійний розвиток фахівців екстремальних видів діяльності

Автор: 
Лефтеров Василь Олександрович
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2009
Артикул:
0509U000057
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Стор. ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ВСТУП .
РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМА ОСОБИСТІСНОГО ТА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ, ЗАДІЯНОГО В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ ВИДАХ ДІЯЛЬНОСТІ 1.1. Теоретичний аналіз підходів психологічної науки до розвитку особистості . 1.2. Сучасний стан шляхів і засобів психосоціального та професійного розвитку фахівця . 1.3. Характеристика особливих умов діяльності персоналу МВС та МНС України . 1.4. Психологічні особливості особистісно-професійного розвитку фахівців екстремального профілю діяльності Висновки з
розділу .
РОЗДІЛ 2. ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ ЯК ЗАСІБ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ .
2.1. Історія становлення активних групових методів навчання, розвитку і корекції. Основні концепції тренінгу .
2.2. Методологічні основи, принципи і групові феномени психологічного тренінгу .
2.3. Особистість і тренінг: трансформація психічного . 2.4. Аналіз і систематизація різновидів тренінгу та методів його проведення
Висновки з
розділу .
РОЗДІЛ 3. ПСИХОТРЕНІНГОВА ПРОГРАМА ДЛЯ ФАХІВЦІВ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ: ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ, ВИКОРИСТАННЯ ТА МОНІТОРИНГУ
3.1. Поняття тренінгової програми, структура та принципи її побудови
3.2. Загальна характеристика авторських психотренінгових програм для фахівців екстремального профілю діяльності .
3.3. Моніторинг ефективності тренінгу. Висновки з
розділу
РОЗДІЛ 4. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕТАПІВ, МЕТОДІВ І МЕТОДИК ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ГРУП ДОСЛІДЖУВАНИХ
4.1. Опис етапів дослідження та груп досліджуваних. 4.2. Характеристика методів і методик експериментального дослідження .
Висновки з
розділу
РОЗДІЛ 5. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПСИХОЛОГІЧНИХ ТРЕНІНГІВ НА ОСОБИСТІСНИЙ І ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ФАХІВЦІВ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ 5.1. Структурно-логічна схема експериментального дослідження. 5.2. Дослідження й аналіз результатів проведення психологічного тренінгу "Комунікація - Стрес - Безпека" (перша експериментальна група) .
5.3. Дослідження й аналіз результатів проведення психологічного тренінгу "Психологія ефективного керівника" (друга експериментальна група)
5.4. Дослідження й аналіз результатів проведення "Тренінгу з професійно-психологічної підготовки працівників ОВС" (третя експериментальна група)
5.5. Загальні висновки та теоретичні положення
РОЗДІЛ 6. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПСИХОТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМІ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
6.1. Зарубіжний досвід використання психотренінгів у підготовці персоналу правоохоронних органів .
6.2. Впровадження психотренінгових технологій у роботу з персоналом органів внутрішніх справ України .
6.2.1. Тренінг у навчально-виховному процесі відомчих навчальних закладів
6.2.2. Психотренінгові методи в системі професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу органів внутрішніх справ .
6.2.3. Організаційно-практичні проблеми впровадження психотренінгів та шляхи їх вирішення .
6.3. Методичні та практичні засади проведення тренінгів з персоналом ОВС
6.4. Підготовка тренерів-психологів для органів внутрішніх справ 6.5. Комплексна цільова програма впровадження психотренінгових технологій у діяльність органів внутрішніх справ України .
Висновки з
розділу ВИСНОВКИ . СПИСОК