Вы здесь

Історико-культурний розвиток населення межиріччя Верхнього Сірету та Середнього Дністра в Х - ХІV ст.

Автор: 
Возний Ігор Петрович
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2009
Артикул:
0509U000088
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП .-
Розділ 1. ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ - 1.1. Писемні, етнографічні та інші джерела - 1.2. Історія досліджень - 1.2.1. Історіографія другої половини ХІХ ст. - р. .- 1.2.2. Історіографія міжвоєнного періоду ( - рр.) .- 1.2.3. Дослідження пам'яток у другій половині ХХ ст. - 1.2.4. Вивчення старожитностей Сірето-Дністровського межиріччя в
кінці ХХ ? на початку ХХІ ст. .
- 1.3. Проблема інтерпретації в історіографії походження назв міст -
Розділ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА АРХЕОЛОГІЧНИХ ДЖЕРЕЛ - 2.1. Топографія, розміщення і планування відкритих поселень - 2.1.1. Типологія поселень .- 2.1.2. Площа та забудова поселень - 2.1.3. Гнізда поселень .- 2.2. Городища, топографія, розміри, характеристика фортифікації .- 2.2.1. Класифікація городищ за топографічним місцеположенням - 2.2.2. Будова оборонних споруд городищ .- 2.2.3. Типологічна класифікація городищ .- 2.3. Давньоруські міста .- 2.3.1. Шляхи утворення міст .- 2.3.2. Структура міста. Дитинці .- 2.3.3. Посади міст .- 2.3.4. Сільська округа .- 2.4. Типологія жител, господарських та виробничих споруд .- 2.4.1. Житлові споруди - 2.4.2. Реконструкція верхніх частин жител, планувальної структури й
обладнання .
- 2.4.3. Господарські споруди - 2.5. Могильники та поховальний обряд .- 2.5.1. Курганні могильники - 2.5.2. Ґрунтові могильники .- 2.5.3. Елементи поховального обряду -
Розділ 3. ХРОНОЛОГІЯ ТА ПЕРІОДИЗАЦІЯ ПАМ'ЯТОК - 3.1. Типологія кераміки Х ? ХІ ст. - 3.2. Кераміка ХІІ ? ХV ст. - 3.3. Датуючі побутові речі та предмети озброєння .- 3.4. Динаміка формування відкритих поселень - 3.5. Хронологія городищ -
Розділ 4. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, ВІЙСЬКОВА СПРАВА
ТА ІДЕОЛОГІЯ .
- 4.1. Сільське господарство та промисли - 4.1.1. Рільництво .- 4.1.2. Розвиток тваринництва - 4.1.3. Сільськогосподарські промисли - 4.2. Реміснича діяльність населення регіону .- 4.2.1. Залізодобувне та обробне ремесло - 4.2.2. Кераміка та гончарна справа .- 4.2.3. Обробка кістки - 4.2.4. Деревообробне ремесло .- 4.2.5. Обробка каменю та шкіри - 4.2.6. Прядіння і ткацтво .- 4.3. Зброя, спорядження вершника та коня - 4.3.1. Зброя дальнього бою - 4.3.2. Зброя ближнього бою .- 4.3.3. Спорядження вершника та бойового коня - 4.3.4. Каменеметальна та вогнепальна зброя .- 4.4. Торгівля .- 4.4.1. Внутрішня та регіональна торгівля .- 4.4.2. Розвиток зовнішньої торгівлі - 4.4.3. Торговельні шляхи .- 4.5. Духовна культура .- 4.5.1. Культова архітектура .- 4.5.2. Релігійний синкретизм у духовній культурі - 4.5.3. Поширення писемності -
Розділ 5. РІВЕНЬ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ - 5.1. Демографічний розвиток населення - 5.2. Основні етапи історичного розвитку населення регіону .- ВИСНОВКИ - ДОДАТКИ - СПИСОК