Вы здесь

Агротехнологічні основи вирощування озимих зернових культур у південному Степу України

Автор: 
Цандур Микола Олександрович
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2009
Артикул:
3509U000457
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ АГРОЕКОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ГРУНТУ І ПОПЕРЕДНИКІВ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ОЗИМИХ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР У ПІВДЕННОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ (огляд літературних джерел) 1.1.Ретроспектива систем землеробства, їх сутності та значення1.2.Питання основного обробітку ґрунту та попередників під посів пшениці озимої1.3. Вплив строків сівби на морозо- і зимостійкість та продуктивність сортів пшениці озимої
на її морозо-, зимостійкість і продуктивність 1.4.Обґрунтування вибору напрямів досліджень
РОЗДІЛ ПРОГРАМА, МЕТОДИКА, ОСНОВНІ МЕТОДИ ТА УМОВИ ДОСЛІДЖЕНЬ2.1.Програма досліджень в грунтово-кліматичних умовах Степу південного2.2.Агрометеорологічні умови в роки досліджень2.3.Схеми дослідів та методика їх виконання2.4.Основні методи проведення досліджень та спостережень
РОЗДІЛ АГРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГРУНТУ ЗАЛЕЖНО ВІД СИСТЕМ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ І ПОПЕРЕДНИКІВ 3.1.Щільність, твердість і пористість ґрунту3.2.Мікроагрегатний склад і структурність ґрунту3.3.Водний режим ґрунту
РОЗДІЛ АГРОХІМІЧНІ ТА БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЧОРНОЗЕМУ ПІВДЕННОГО ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ І ПОПЕРЕДНИКІВ 4.1.Біологічна активність ґрунту за різних попередників і систем його обробітку4.2.Вміст поживних речовин у ґрунті4.3.Вміст гумусу в чорноземі південному
РОЗДІЛ СИСТЕМА ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ В ЗЕРНО-ПАРОВИХ СІВОЗМІНАХ 5.1.Вплив основного обробітку ґрунту на ріст і розвиток пшениці озимої восени на тлі різних попередників5.2.Урожайність сільськогосподарських культур залежно від систем основного обробітку ґрунту і попередників 5.3.Узагальнення результатів досліджень за системою основного обробітку грунту у сукупності з іншими елементами технолгії вирощування озимих зернових культур
РОЗДІЛ ОБГРУНТУВАННЯ ЗЕРНО-ПАРОВИХ СІВОЗМІН 6.1.Сівозміна як елемент системи землеробства6.2.Вплив парів і непарових попередників на урожайність зернових культур6.3.Узагальнення результатів досліджень за попередниками і сівозмінами в південному Степу України
РОЗДІЛ ВПЛИВ СИСТЕМ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ГРУНТУ І ПОПЕРЕДНИКІВ НА ЗАБУР'ЯНЕНІСТЬ ПОСІВІВ І ГРУНТУ7.1.Видовий склад і біологічні групи бур'янів7.2.Потенційний запас насіння бур'янів у ґрунті 7.3.Вплив систем основного обробітку ґрунту і попередників на забур'яненість посівів
РОЗДІЛ ОПТИМІЗАЦІЯ СТРОКІВ СІВБИ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ 8.1.Продуктивність пшениці озимої залежно від строків сівби8.2.Пластичність сортів пшениці озимої і стабільність урожайності зерна за різних строків сівби8.3.Оптимальні і допустимі строки сівби пшениці озимої
РОЗДІЛ ЕКОНОМІЧНА І БІОЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ9.1.Економічна ефективність вирощування озимих зернових культур 9.2.Енергетична оцінка агротехнологій озимих зернових культур 9.3.Біологічна акумуляція енергії ВИСНОВКИ ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ ДОДАТКИ СПИСОК