Вы здесь

Політичні детермінанти інноваційного розвитку України в умовах глобалізації

Автор: 
Дмитренко Микола Андрійович
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2009
Артикул:
0509U000622
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Вступ .
Розділ 1. Теоретико-методологічні проблеми
дослідження детермінант інноваційного
розвитку суспільства
1.1. Теоретико-методологічні аспекти політичних
детермінант інноваційного розвитку України
1.2. Теоретичні аспекти дослідження та еволюція соціально -
політичних наукових поглядів на розвиток суспільства
1.3. Суспільно-політичні та економічні
проблеми інноваційного розвитку
1.4. Глобалізаційні процеси та інформаційна революція
Висновки до першого
розділу
Розділ 2. Поняття, сутність та основне протиріччя
інноваційної діяльності
2.1. Поняття та сутність інноваційної діяльності
в контексті традиційної культури суспільства
2. Інновації як універсальна цінність суспільства
2.3. Суспільно-політичні аспекти інноваційної політики
Висновки до другого
розділу
Розділ 3. Історичні, соціально-економічні та
політичні передумови обрання Україною
інноваційної стратегії розвитку
3.1. Історичні передумови
3.2. Соціально-економічні передумови вибору
Україною інноваційної стратегії розвитку
3.3. Політичні передумови інноваційного розвитку України.
Висновки до третього
розділу .
Розділ 4. Політичні проблеми системного характеру
інноваційної стратегії України.
4.1. Основні здобутки та суперечності України
за період незалежного розвитку.
4.2. Політична система сучасної України: інституціональний
вимір та напрями інноваційного розвитку
4.3. Системність інноваційного розвитку України
4.4. Основні напрямки досягнення системності
інноваційних стратегій в українському суспільстві
Висновки до четвертого
розділу
Розділ 5. Ідеологія сталого розвитку
як духовна основа інноваційної стратегії
5.1. Походження та роль ідеології в житті
суспільства й особи.
5.2. Політичні ідеології як інноваційні
технології консолідації суспільства
5.3. Ідеологічна доктрина українського державотворення
як стратегія суспільно-політичного розвитку.
5.4. Сучасна парадигма цивілізаційного поступу
людства - ідеологія сталого людського розвитку.
Висновки до п'ятого
розділу .
Розділ 6. Наука і освіта в системі та процесі
реалізації інноваційних стратегій.
6.1. Наука і освіта як невід'ємні складоваі
механізму реалізації стратегій інноваційного розвитку
6.2. Забезпечення переходу на інноваційну модель
розвитку та впровадження нових знань.
6.3. Перспективи українських стратегій
інноваційного розвитку
Висновки до шостого
розділу
Розділ 7. Культурне підґрунтя інноваційних стратегій.
7.1. Політична культура як системний
компонент інноваційного розвитку
7.2. Культура як універсальний механізм
самоорганізації суспільства: поєднання
спадщини й інновацій
7.3. Функціонування політико-культурної сфери суспільства.
7.4. Формування інтегрованого
національного політико-культурного простору.
Висновки до сьомого
розділу .
Розділ 8. Управління інноваційними стратегіями
як проблема практичної політики
8.1. Поняття "управління" як процесу упорядкування
систем шляхом забезпечення їх цілісності.
8.2. Особливості управління інноваційними процесами
8.3. Фактори (чинники) підвищення
рівня управління інноваційними процесами
Висновки до восьмого
розділу .
Висновки
Список