Вы здесь

Політика: взаємодія реальності і міфу.

Автор: 
Шайгородський Юрій Жанович
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2009
Артикул:
0509U000677
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИКИ ЯК РУШІЙНОЇ СИЛИ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ І ТЕХНОЛОГІЙ МАНІПУЛЯЦІЙ СВІДОМІСТЮ
1.1. Джерельна база та методологічні підходи до дослідження політики як рушія суспільного розвитку
1.2. Генеза поглядів на політику як суспільне явище: ключові моменти зміни парадигм пізнання
1.3. Міфогенеза в системі політичної теорії
1.4. Роль міфологічної свідомості у розумінні політики
1.5. Конкретно-історичний підхід в аналізі технологій політичної маніпуляції
Розділ 2. ПОСТРАДЯНСЬКА ПОЛІТИКА - ВЗАЄМОДІЯ ТВОРЧОСТІ І МІФОТВОРЧОСТІ
2.1. Перехід від одномірного марксистсько-ленінського розуміння політики до плюралізму - зміна політичного мислення
2.2. Політика перехідного періоду - об'єднання нових зразків політичного мислення і нових міфів
2.3. Специфіка перехідного періоду в Україні крізь призму політичного аналізу реальної політики і міфів
Розділ 3. УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИКА У СВІТЛІ МОДЕРНІЗАЦІЙНОГО І ГЛОБАЛІСТСЬКОГО, НАУКОВОГО І МІФОЛОГІЧНОГО ПІДХОДІВ
3.1. Політична трансформація, модернізація і глобалізація: етапи становлення парадигм сучасної політичної науки
3.2. Міфотворчість як процес формування політичної свідомості і буття в сучасній Україні
3.3. Становлення глобалістського підходу до національної політики: протиріччя української моделі цивілізаційного розвитку
ВИСНОВКИ
СПИСОК