Ви є тут

03.00.17 - Гідробіологія

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Морськи клещі (Halacaridae: acari) північно-західної частини Чорного моря: відове різноманіття та екологія Гельмбольдт Марія Володимирівна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Формування мікрофітобентосу верхньої частини Канівського водосховища за умов антропогенного впливу Ярмошенко Людмила Петрівна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Активність антиоксидантної системи деяких чорноморських гідробіонтів у прибережній акваторії Севастополя Шахматова Ольга Олександрівна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Просторово-часовий розподіл каланоїдних копепод родини Eucalanidae в Аравійському морі Прусова Ірина Юріївна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Дінофлагеляти північно-західного Причорноморя: видове різноманіття та екологія Теренько Людмила Михайлівна 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Метаболізм азоту у прісноводних водоростей та його роль у формуванні їх угруповань і якості води Клоченко Петро Дмитрович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Біологічні основи культивування промислових двосту-лкових молюсків (Bivalvia, Mytiliformes) у Чорному морі. Золотницький Олександр Петрович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив умов мінерального живлення на ріст і хімічний склад Spirulina platensis (Nordst.) Geitler Дробецька Ірина Вікторівна 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Екологічні особливості Gastropoda (Mollusca) верхньої субліторалі Криму (Чорне море) Макаров Михайло Валерійович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вміст і розподіл хлорорганічних ксенобіотиків у компонентах екосистем Чорного моря Малахова Людмила Василівна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину