Ви є тут

03.00.17 - Гідробіологія

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Динаміка вмісту глікогену та сумарних ліпідів у мідії Mytilus galloprovincialis Lam. Одеської затоки Іванович Галина Валентинівна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Гідробіологічні основи управління станом прибережних екосистем Чорного моря Александров Борис Георгійович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
"Вплив зливових стоків на нафтове забруднення і бактеріологічний стан бухти Козачої (Чорне море)" Бєляєва Ольга Іванівна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Алкалоїди водяних рослин та їх вплив на функціональну активність гідробіонтів. Баланда Оксана Володимирівна 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Адаптивні властивості водоростей за дії іонів металів Боднар Оксана Ігорівна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Фітоперифітон прибережних ділянок Таганрозької затоки Азовського моря та його біоіндикаційні особливості Борисюк Марина Володимирівна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Динаміка пігментів і росту морських мікроводоростей у хемостаті на прикладі Dunaliella salina Teod. Боровков Андрій Борисович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Резистентність гетеротрофних морських бактерій Одеського прибережжя до важких металів БУХТІЯРОВ АНДРІЙ ЄВГЕНОВИЧ 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Ріст мідій Mytilus galloprovincialis Lam. в донних поселеннях північно-західної частини Чорного моря Варігін Олександр Юрійович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Морфофункціональні характеристики ставковика озерного Lymnaea stagnalis (Linne, 1758) за дії важких металів водного середовища Вискушенко Дмитро Андрійович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину